MİHALEVSKİ: "GERB TÜTÜN SEKTÖRÜNE MAFYAYI GETİRİYOR, "SOKOTAB" BULGARİSTAN'DAN AYRILIYOR"Pazartesi, 22 Kasım 2010

MİHALEVSKİ: Bulgaristan İçin Koalisyondan Milletvekili Dimço Mihalevski: "Tütünleri satın alma kampanyası 15 Aralık'ta başlayacak. Şirketler, tütünler için %20-%30 daha fazla fiyat ödemeye hazırlar, fakat sadece kalitesi garantili olan tütün çeşitlerine" dedi.
Mihalevski'ye göre: "Yöneticiler, söz verdikleri gibi 2011 Bütçesinde primler için 80 milyon Leva ayırmak yerine, tütün üreticilerini tamamen yok edecek tütün pazarlarını liberalleştirmeye çalışıyor. Hammmade tütünü işleyen şirket ve kişilere lisans rejiminin düşmesi öngörülüyor. Bu şirketlerin sayısı şimdiye kadar 41'di. Tütün, tüketim vergisi olan bir üründür ve lisan rejiminde olması normaldir. Tütün üreticilerinin şirktelerle tütünlerin satın alınacağına dair anlaşmaları kaldıracaklar.
Yeni yasa tasarısı, tütünün hammadesi ve işlenmiş şekli ile ticaretin bağımsızca gerçekleştirilmesini ön görüyor, bu da tütün pazarına mafyanın girmesine sebep olacaktır."
Bu yasatasarısında başka bir değişiklik de, ülkeden tütünün hammadesini ihraç etme yasağını kaldırılmasıdır. Bunu sonucunda 4000 kişi işsiz kalacak ve 500 milyon Leva zarar edilecektir. Mihalevski, hammadde tütünün ve işlenmiş tütünün fiyatları arasında 1,5 değerinde fark olduğunu belirtti.
Millet Vekili daha: "Balkan komşularımızdan hiç biri hammade tütün ihracatını gerçekleştirmiyor. Bu stratejik bir hammaddedir" dedi.
Mihalevski, tütün pazarının en büyük şirketlerinden "Sokotab"ın Bulgaristan'dan çekildiğini ve Makedonya'ya yöneldiğini de belirtti.
Mihalevski kesin olarak: "Bu yasatasarısı bazı kişilerin ve büyük şirketlerin çıkarlarını gütmekte, tütün üretimine indirilmiş bir darbedir" dedi. Ona göre, bu durumdan sadece tütün üreticileri olumsuz yönde etkileneceklerdir.


DİĞER HABERLER