Mineralni Bani Belediye Meclis Başkanı Mehmet Latif, 2022 yılı faaliyet raporunu sunduÇarşamba, 25 Ocak 2023

Mineralni Bani Belediye Meclis Başkanı Mehmet Latif, 2022 yılı faaliyet raporunu sundu

Mineralni Bani (Meriçler) Belediye Meclisi Başkanı Mehmet Latif, Belediye Meclisi’nin 2022 yılı faaliyet raporunu sundu. Meclis Başkanı, “Bu dönemde Mineralni Bani'deki Belediye Meclisi ve komisyonlar, Yerel Özyönetim ve Yerel Yönetimler Kanunu ve Belediye Meclisi’nin, Komisyonlarının Teşkilatlandırılması ve Faaliyetleri ve Belediye İdaresiyle Etkileşimlerine İlişkin Yönetmeliğin gerekliliklerine uygun olarak çalıştı” diye kaydetti.

Mehmet Latif, “Raporlama döneminde Belediye Meclisi’nin 6 olağan ve 4 olağanüstü toplantısı yapıldı ve toplam 160 karar alındı. Ayrıca daimi komisyonlar 28 toplantı gerçekleştirdi. Alınan kararlar çoğunlukla belediyenin normatif temelleri, daha istikrarlı bir bütçe politikasının uygulanması, yatırım ortamının yaratılması ve sosyal sistemin geliştirilmesine ilişkin önemli konularla ilgiliydi. Belediye Meclis üyeleri için önemsiz konu ve meseleler yoktur. Her karar, Mineralni Bani ilçesinin gelişimi ve refahı ile sakinlerinin selameti olmak üzere en önemli şeye yöneliktir. Kabul edilen kararlar, amaçlanan konu ve hedef kitle açısından son derece çeşitlidir. Onlar, stratejik, finansal ekonomik, mekansal planlama ve sosyo-ekonomik olmak üzere koşullu olarak birkaç gruba ayrılabilirler” dedi.

Meclis Başkanı, şöyle devam etti: “Raporlama döneminde Belediye Meclis üyeleri ilçenin sosyo-politik yaşamına aktif olarak katıldılar. Çoğunlukla Meclis üyeleri her zaman vatandaşların şikayet ve taleplerine yanıt verir ve bunları çözmek için önlemler önerirler.

Pandemi yoğunluğu ve koşullarının hakim olduğu kısa bir dönemi, her ne kadar çok fazla sorumluluk, inisiyatif ve çalışmalarımızda artan derinlikle değerlendiriyor olsak da, Belediye Meclisi’nin önümüzdeki dönemde faaliyetinin Mineralni Bani Belediyesi’nin faaliyetinin ilçenin gelişimi için daha iyi ve daha etkili olmasının mümkün olduğunu düşünüyorum. Her birimizin, yerel özyönetimin güçlenmesi ve Avrupa’ya yakışır bir yerel özyönetimin giderek daha somut işaretlerini elde etmesi için işimize pozitif enerjimizi daha fazla katacağından şüphe yoktur”.


DİĞER HABERLER