Mineralni Bani Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesi 9 522 396 levaSalı, 23 Şubat 2021

Mineralni Bani Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesi 9 522 396 levaMineralni Bani (Meriçler) Belediye Meclisi, 22 Şubat 2021 günü gerçekleştirdiği 12 olağan toplantısında yapılan oylamada 2021 Yılı Belediye Bütçe Taslağını onayladı. Mali Plan Çerçevesi 9 522 396 leva miktarında olup devletin delege ettiği faaliyetler için 4 395 575 leva, belediyenin faaliyetleri için ise 5 126 821 gider yapılması planlanıyor.

Bütçede eğitim için 2 551 860 leva, belediye için 863 786 leva, halk kültürevleri için 103 381 leva, sokak ve meydanların aydınlatılması için 100 000 leva, sokakların onarımı ve bakımı için 120 797 leva, spor tesisleri ve herkes için spor için 50 000 leva öngörülüyor.

Yerel yönetim faaliyetlerinden elde edilen gelirler içindeki en yüksek payı yerel vergi ve harçlardan elde edilecek 835 099 levalık miktarın oluşturması bekleniyor. Emlak vergisinden 578 000 leva, finansal olmayan varlıkların satışından 1 820 000 leva gelir elde edilmesi öngörülüyor.

Belediye Meclisi, Belediye'nin yıllık hedeflerini gerçekleştirmek ve Belediye Kalkınma Planı'nın uygulanması üzere Belediye Başkanı Mümün İskender'e belediye programları ve projeler hazırlama, Avrupa Birliği'nin yapısal ve diğer fonlarının yanı sıra ulusal programlar kapsamında başka kaynaklı diğer hibe veren kurumlara hibe desteği başvurusu yapma yetkisi verdi.


DİĞER HABERLER