Mineralni Bani Belediyesi'nin 2023 yılı bütçesi kabul edildiSalı, 19 Eylül 2023

Mineralni Bani Belediyesi'nin 2023 yılı bütçesi kabul edildi

Mineralni Bani (Meriçler) Belediye Meclisi, 15 Eylül’de gerçekleştirdiği olağan toplantısında yapılan oylamada 2023 Yılı Belediye Bütçe Taslağını onayladı. Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantının taslak gündem maddeleri başlangıçta toplam 19 idi, ancak toplantının başında Belediye Meclis Başkanı Mehmet Latif, 10 yeni maddenin eklenmesini önerdi.

Mali Plan Çerçevesi 11 479 991 leva miktarında olup, devlet tarafından devredilen faaliyetlerden elde edilmesi öngörülen gelirlerin tutarı 5 140 189 levaya çıkıyor, giderlerin de aynı tutarda olması öngörülüyor. Toplantıda kabul edilen daha önemli taslak kararlar arasında ilçeye bağlı muhtarlıkların bütçelerinin ve belediyenin 2023 yılı sermaye harcamalarının finansmanına ilişkin bir raporun kabul edilmesi yer aldı. Üç rapor da Belediye Başkanı Mümün İskender tarafından sunuldu.

Belediye Meclis üyeleri ayrıca ilçede kamu düzeninin sürdürülmesi ve korunmasına ilişkin Yönetmelik 1'de değişikliklerin yanı sıra, çocukların belediye anaokullarına kaydı, kaydının silinmesi ve başka anaokuluna kaydına ilişkin usul ve esaslara ilişkin yönetmelikte de değişiklikler yapan taslak yönetmelikleri kabul ettiler. Ayrıca 2023/2024 eğitim öğretim yılı için öğrenci sayısı az olan sınıfların oluşturulması için Okul Öncesi ve Okul Eğitimi Sistemi Dahilindeki Kurumların Finansmanına İlişkin Yönetmeliğin 69. maddesinin 1 ve 3. fıkralarının uygulanmasına karar verdiler. Devlet tarafından devredilen faaliyetlerde görev yapan pedagojik personelin ulaşım masraflarının bir kısmının ödenmesine ilişkin karar taslağı da değerlendirildi. Ayrıca 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bütçe fazlasının yeniden dağıtılması ve 2023 yılı temizlik faaliyetlerine ilişkin hesap planının yanı sıra 2023 yılı için vadesinde ödenmemiş borçların ödenmesine ilişkin zaman çizelgesi kabul edildi.


DİĞER HABERLER