Mobil ve internet bağlantıları ile ilgili yeni kurallar ve hizmetler yürürlüğe giriyorSalı, 24 Mayıs 2011

Mobil ve internet bağlantıları ile ilgili yeni kurallar ve hizmetler yürürlüğe giriyorAvrupa Birliğinden, en geç 25 Mayıs tarihine kadar telefon, mobil bağlantıları ve internet ile ilgili yeni kural ve hizmetlerin yürürlüğe girmesi gerektiğini duyurdular. Bu kurallardan en önemlileri, müşterilerin mobil operatörünü aynı numarayı koruyarak, bir günde değiştirebilmeleri ve sözleşmelerin maksimum iki yıl sürdürülmesidir.
Sabit veya mobil telefon operatörlerinin değiştirilmesi, bir gün içinde olacak, o da aynı numarayı koruyabilme imkanıyla yapılacak. Bu yükümlülük, çarşamba gününden itibaren tüm Avrupa Birliği ülkelerinde telekomünikasyon alanında yeni daha açık kurallarla yürürlüğe girecek.
Gerek telefon, gerek internet bağlantısı için yapılan anlaşmaların süresi maksimum 24 ay olabilir, operatörler ise, birer senelik anlaşma teklifi de sunmak zorundalar. Ayrıca, belgede tam olarak verilen hizmetin kalitesi açıkça yazılmalı ve şartlar yerine getirilmediği taktirde müşteriyi bir şekilde telafi etmek öngörülmesi gereklidir.
Yeni sözleşmelerle müşterilere ait özel veriler ve özel hayatın erişilmezliği hakkı, ve de online alanda güvenlik daha iyi korunacak. Yeni kurallarla spamlardan daha iyi korunulacak ve müşterilerin kullandığı araçlarda bilgi koruma ve erişilmezliğe razılık verme durumlarında daha iyi bilgilendirme ve istemler olacak. Örneğin, hizmette bulunmayan cookies kullanımı.
Yeni kurallar, ulusal regülâtörlere daha büyük yetkiler tanıyorlar. Amaç, müşterilerin haklarını korumak ve telekomünikasyon piyasasında daha büyük rekabete yol açmaktır.


DİĞER HABERLER