Momçilgrad Belediyesi yeni program dönemi için bir proje portföyü hazırlıyorPerşembe, 12 Mayıs 2022

Momçilgrad Belediyesi yeni program dönemi için bir proje portföyü hazırlıyor

Momçilgrad (Mestanlı) Belediye Başkanı İlknur Kazim, Belediye Meclis Başkanı Ersin Ömer, Mekansal Planlama, Kadastro ve Düzenleme Avrupa Birliği (AB) Programları ve Projeleri Müdürü Müh. Sevdalin Ognyanov ve AB Programları ve Projeleri Daire Başkanı Nebahat Hüseyin, Bulgaristan Ulusal Belediyeler Birliği (NSORB) ekibi ile yeni program döneminde Momçilgrad ilçesinde projelere finansman sağlanması olanaklarını tartıştılar.

Belediye Başkanı, “Momçilgrad'daki belediye yönetimi, yatırım projelerinin hazırlanmasında ileri bir aşamada olup, bölgenin ihtiyaçları ve kalkınma beklentileri hakkında net bir vizyona sahip ve titiz bir planlama, olası tüm finansman kaynaklarının dikkate alınmasını gerektirir” diye açıklık getirdi. Kırsal Kesimlerin Kalkınması Programı (PRSR) kapsamında uygulanan eğitim altyapısının ve sokak ağının yenilenmesine yönelik iki büyük ölçekli proje son aşamada ve geçiş döneminde çalışılacağı koşullar ve yeni program dönemi belediye için özel önem taşımaktadır.

NSORB İcra Müdürü Silvia Georgieva, PRSR Yönetim Otoritesi ile hafta içinde gerçekleştirilen toplantıda edindiği izlenimlerini paylaştı ve garanti ödemeleri yapılması ve değerlendirmeye tabi tutulması olmak üzere iki olası başvuru mekanizması hakkında yapılan tartışmalar hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Şimdilik belediyeler ve PRSR Yönetim Otoritesi, her iki yaklaşımın etkinliği konusunda farklı görüşlere sahip olmaya devam ediyor, ancak NSORB, 2023'e kadar geçiş döneminde ve yeni program döneminde her belediyeye finansman sağlanmasının garanti edilmesi için PRSR’den yararlanan belediyelerin çıkarlarını savunmaya devam edecek. Bu, idarelerin yatırım kapasitesinin ve mali kaynaklarının iyi planlanması için daha büyük bir fırsat sağlayacak. İyi haber şu ki, yeni program dönemi için kırsal kalkınmaya yönelik stratejik plan kapsamında öngörülen mali kaynak miktarı 515 milyon avro olmak üzere önemli ölçüde arttırıldı.

Programların ve destek fonlarının yönetim otoritelerinin yavaş çalışması, finansal düzeltmeler ve inşaat faaliyetleri ve malzemelerinin fiyatlarındaki büyük değişiklikler yerel yönetimler için ciddi bir sorun olmaya devam etmektedir. Doğal gaz arzındaki yeni durum, kamu binalarının gazlaştırılmasına yatırım yapan belediyeleri dezavantajlı duruma sokuyor. Momçilgrad bunlardan biri, bu nedenle kamusal alanda enerji verimliliği önlemleri için finansman kaynaklarına ilgi önemli ölçüde büyüktür. Ulusal Toparlanma ve Sürdürülebilirlik Planı ve yeni Bölgesel Kalkınma Programı'nın öngördüğü olanakları ayrıntılı olarak tanıtan NSORB ekibi, bu yılın sonuna kadar planın uygulanmasına yönelik karamsar beklentiler içinde olduğunu söyledi.

Şimdiye kadar yalnızca Eğitim ve Bilim Bakanlığı (MON), Ulusal Toparlanma ve Sürdürülebilirlik Planı kapsamında finanse edilecek prosedürlerden birini kamuoyunda tartışmaya açtı. NSORB İcra Müdür Yardımcısı Teodora Daçeva, okul binalarının tamamen yenilenmesini amaçlayan "Eğitim altyapısının modernizasyonu" projesinin konsepti ve yeni program döneminde okul ortamında gerçekleştirilecek diğer faaliyetler için öngörülen fonlar hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Momçilgrad Belediyesi için gelecekteki Bölgesel Kalkınma Fonu kapsamında finansman olasılığı özel bir önem taşımaktadır. Belediye, yolların acilen komple onarımı için proje hazırlığına sahip ve neredeyse tamamı için inşaat ruhsatı aldı, ilçe merkezinin orta kısmının iyileştirilmesine yönelik hazırlıklar ileri bir aşamada, Momçilgrad Belediyesinin GALOP projesi çerçevesinde NSORB ile ortaklaşa geliştirdiği bir iş planına sahip olduğu yeni bir çiftçi pazarının kurulacağı arazi temizlendi. Dernek, yerel ekonomik kalkınma konseptleri onaylanan 10 finalist belediyeyi uzmanlık düzeyinde desteklemeye devam edecek. Norveç Mali Mekanizması kapsamında finansman sağlanılmasına yeşil ışık yakılması bekleniyor.

Çalışma toplantısında, geniş bir yelpazedeki Avrupa, sınır ötesi ve ulusal programlar kapsamındaki projelerin uygulanma olanakları da tartışıldı. NSORB’de görevli uzmanlar, Momçilgrad Belediyesi ekibini mevcut proje teklif çağrıları ve ileride açılacak proje teklif çağrıları hakkında bilgilendirdi.

Momçilgrad Belediye Başkanı İlknur Kazim, kendi deyişiyle bu tür toplantılar, belediyeler için özel fırsatları uzman düzeyinde tartışma imkanı sunduğu, planlama için perspektif sağladığı ve yerel yönetimin çabalarını gerçek ve uygulanabilir projelere odaklamak için koşullar yarattığı için NSORB ekibine minnettarlığını dile getirdi.

Çalıştayda ayrıca Veselka NSORB Belediyelerin Program ve Projeleri Daire Başkanı Veselka İvanova ve tarım, ormanlar, kırsal ve dağlık alanlar alanında kıdemli uzman Simeon Petkov da yer aldılar.


DİĞER HABERLER