Momçilgrat Belediyesinde toplam yerel vergi tahsilâtı planlanandan %87,6Salı, 29 Kasım 2011

Momçilgrat Belediyesinde toplam yerel vergi tahsilâtı planlanandan  %87,6Kasım ayına kadar Momçilgrat (Mestanlı) Belediyesinde yerel vergi ve harçlardan toplam olarak 708 866 Leva toplanmıştır, bu ise planda öngörülenden %87,6'sının yerine getirildiğini gösteriyor. Plana göre Belediye'nin bina vergisinden %93,71, motorlu taşıt araçları vergisinden %85,34, çöp harcından %94 ve patent ödemesinden %77,33 geliri olmuştur.

"Muhasebe, Maliye ve Bütçe" Müdürlüğünün Müdürü Meral Mehmet, " Yılın sonuna kadar kalan diğer paraların toplanmasını ve toplam vergi tahsilâtının %90'dan fazla olmasını bekliyoruz" diye yorumladı. Bu yıl ilk defa belediyeler konaklama için ödenen turist vergisi topluyorlar ve vergi tahsilâtının düşük olduğu gözlenmektedir. Otel sahipleri 30 Ocak 2012 tarihine kadar yıllık bildirge sunmak zorundalar.

Momçilgrat İdare Dairesinden vatandaşlara yükümlülükleri olan yerel vergi ve harçlarını ödemekte acele etmelerini hatırlatıyorlar. Çünkü belirlenen süre geçmiştir ve her geçen günle yerel vergi ve harçların üstüne faiz hesap edilmektedir.


DİĞER HABERLER