Müh. İzzet Şaban, "Ardino İlçesinde Evde Bakım" projesinin uygulanması için bir sözleşme imzaladıÇarşamba, 25 Ocak 2023

Müh. İzzet Şaban,

Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban, Avrupa Sosyal Fonu Plus tarafından eş finansman sağlanan 2021 - 2027 Dönemi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı Evde Bakım Prosedürü kapsamında “Ardino İlçesinde Evde Bakım" projesine doğrudan hibe desteği verilmesine ilişkin idari sözleşme imzaladı.

“Ardino İlçesinde Evde Bakım" projesinin temel amacı, Ardino ilçesinde bakıma muhtaç engelli ve yaşlılara ev ortamında destek sağlamaktır. Pandemi durumları bağlamında da dahil olmak üzere ev ortamında sosyal ve entegre sağlık ve sosyal hizmetler sunma olanakları genişletilecek. Proje faaliyetlerinin uygulanması yoluyla aşağıdaki faaliyetlerin uygulanmasıyla bireysel ihtiyaçlarına bağlı olarak zamanında ve profesyonel destek alacak olan nüfusun en savunmasız gruplarına ulaşmak amaçlanmaktadır: Evlerde kendilerine bakamayan yaşlılar ve engellilere saatlik mobil entegre sağlık ve sosyal hizmetler ve psikolojik destek sağlanması, yemek, gıda ürünleri ve temel ihtiyaç ürünleri tedarik edilmesinin yanı sıra personelin ihtiyaç sahibi kişilerin evlerine ulaşımının  ve geri dönmelerinin sağlanması. Ayrıca hizmet yararlanıcılarının kendi parasıyla ev faturalarının ödenmesini, acil idari ve ev hizmetleri talep etmeleri ve almaları da mümkün olacak. Bir beslenme uzmanı ve gerekirse başka uzmanlarla konsültasyon da dahil olmak üzere sağlık ve sosyal açıdan önemli hastalıkların önlenmesi ve profilaksisi hakkında hedef gruba bilgi sağlanması ile ev ortamında sosyal ve entegre sağlık ve sosyal hizmetler sunan personelin eğitimi ve gözetimi de sağlanacak.

Proje faaliyetleri kapsamında 12 ay içerisinde kendine bakamayacak durumda olan en az 135 yaşlı ve engellinin ev ortamında bakımı sağlanacaktır. Ev yardımcıları, hemşireler, bir sosyal hizmet uzmanı, bir psikolog ve bir şoför olmak üzere 35'ten fazla kişinin göreve atanması bekleniyor.

23 Ocak 2023 tarihinden itibaren sözleşme kapsamındaki faaliyetleri uygulama süresi 14 aydır.

Tahsis edilen fonların toplam tutarı 728 172,45 leva olup, tamamı hibe desteğidir.

Faaliyetlerin uygulanması, ev ortamında bir hizmet paketi sağlayarak, engelli ve yaşlıların yaşam kalitesinin ve sosyal içerme fırsatlarının iyileştirilmesine yol açacaktır.


DİĞER HABERLER