MUHALEFET HÜKÜMET HAKKINDA GENSORU ÖNERGESİ HAZIRLIYORÇarşamba, 29 Eylül 2010

MUHALEFET HÜKÜMET HAKKINDA GENSORU ÖNERGESİ HAZIRLIYOR Sağılık sisteminin içinde bulunduğu kötü durum muhalefeti bu yola itti

Muhalefet partileri hükümete hakkında gensoru vermeye hazırlanıyor. Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH/DPS) milletvekilleri ve ağırlıklı olarak Bulgar Sosyalist Partisi (BSP) temsilcilerinden kurulu Bulgaristan için Koalisyon milletvekilleri, hükümet hakkında yöneltilecek gensoru üzerinde uzlaştılar. Sağlık durumu konusu ve Sağlık bakanlığının oluşan durumların çözümlerinde yetersiz kalışı, muhalefeti bu yola ittiği anlaşılıyor. BSP Başkanı Sergey Stanişev HÖH ile birlikte gensoru üzerinde uzlaştıklarını, güvenoyu isteme nedenlerinin başlıca sebebi de ülkenin sağlık durumu olduğunu açıkladı. Aynı şekilde Stanişev iki parti temsilcilerinden kurulu çalışma grubu oluşturulduğunu, gensoru metni üzerinde çalışıldığını ve hafta sonuna kadar güvenoyu istemi için istenilen 48 milletvekili imzalı önergenin meclise sunulabileceğini belirtti. Devamında sosyalistlerin lideri, "Bu gensoru önergesi sadece Sağlık Bakanlığına karşı değildir. Sağlık sistemindeki çöüş hükümetin yürütmüş olduğu mali ve ekonomik politika sonucudur. Bunun da tek sorumlusu Başbakan Borisov'tur" diye konuştu.

HÖH adına bir açıklama yapan parti başkan yardımcısı Lütfi Mestan, hükümete karşı yapılacak gensorunun asıl amacının Bulgaristan siyasi sürecinin tekellikten ve seçeneksizlikten çıkarılmasını olduğunu söyledi. Hükümetin yürüttüğü başarısız mali ve ekonomik politika, başarısız ekonomik kriz karşıtı program ve manevi (kültür) alandaki sorunların da gensoru kapsamına alınması fikrinden partinin vazgeçmediğini belirtti. Devamında Mestan şunları söyledi, "Bu konular gündemde olmaya devam ediyor, önümüzde 2011 yılı bütçesi görüşmeleri var. Bize sunulacak bütçe parametrelerine ve içeriğine göre Hükümetin başarısız mali ve ekonomik politika ve manevi (kültür) alandaki sorunlardan dolayı HÖH tarafından başlatılacak yeni gensorular gelebilir".

Daha önce Mavi Koalisyonu oluşturan ve GERB azınlık hükümetine aşırı sağcı Ataka partisiyle birlikte dışarıdan destek veren iki demokrat partinin başkanları İvan Kostov (Bulgaristan İçin Güçlü Demokratlar - DSB) ve Martin Dimitrov (Demokratik Güçler Birliği - SDS) da Sağlık bakanı ve yardımcılarının istifasını istemişlerdi.


DİĞER HABERLER