MÜSLÜMANLAR, BAŞMÜFTÜLÜK BİNASINI VE DR. MUSTAFA HACI'NIN MEŞRU OLARAK SEÇİLEN YÖNETİMİNİ SAVUNMAYA HAZIR VAZİYETTELERPazartesi, 29 Kasım 2010

MÜSLÜMANLAR, BAŞMÜFTÜLÜK BİNASINI VE DR. MUSTAFA HACI'NIN MEŞRU OLARAK SEÇİLEN YÖNETİMİNİ SAVUNMAYA HAZIR VAZİYETTELERŞu anda Başmüftülük binasının önünde sonuç almayı bekleyen 100'e yakın imam ve görevliler toplanmıştır.
Bütün ülkedeki Müslümanlar, gerektiğinde Sofya'ya hareket etmeye hazır bulunmaktadırlar. Şimdilik olaylarla ilgili Savcılık tarafından herhangi bir sonuç alınamadı. Cumartesi günü Başmüftülük binasını kanun dışı bir girişimle İçişleri Bakanlığı görevlilerinin yardımıyla ele geçiren Gencev'in adamlarının cezalandırılması beklenmektedir. Cumartesi günü İçişleri Bakanlığı görevlilerinden birisinin Müslümanlara işlerine gelmiyorsa başka devlete gitmelerini söylemesi ile ilgili soruşturma da devam etmektedir. Müslümanlar, Başmüftülük binasını ve Dr. Mustafa Hacı'nın 31.10.21009'da meşru olarak seçilen yönetimini desteklemeye gelenlere söylenen bu sözlerden ve İçişleri Bakanlığı görevlilerinin tutumundan son derece müteessir kalmıştır.
İçişleri Bakanlığı, vatandaşlara hakaret eden ve onurlarını kıran değil, vatandaşların haklarını savunan bir organdır.
Demokratik bir ülkede yaşadığımız ve Bulgaristan Cumhuriyeti vatandaşlarının anayasal haklarından olan dinlerini serbestçe yerine getirebilmeleri öngörülmektedir. İçişleri Bakanlığı görevlisinin bu şekilde ifadede bulunması kabul edilemez. Totaliter rejimin geri dönmesi değil, adil sonuç beklenmektedir. Bu dönem çoktan tarihte kaldı, bu yüzden Müslümanlar artık suskun kalmayacak ve ezilmelerine izin vermeyeceklerdir. Gerekirse sivil itaatsizlik eylemine geçilecek, ancak böyle bir tavır kabul edilmeyecek.
Başmüftülük ile ilgili gelişmelerin devamını bekleyiniz.DİĞER HABERLER