Necmi Ali, AK’ndan bölgesel ve yerel yönetimler için daha fazla destek talep ettiCuma, 25 Eylül 2020

Necmi Ali, AK’ndan bölgesel ve yerel yönetimler için daha fazla destek talep ettiCebel (Şeyhcuma) Belediye Başkanı Necmi Ali, üyesi olduğu Avrupa Birliği (AB) Bölgeler Komitesine bağlı Bölgesel Uyum Politikası ve Bütçesi Komisyonu toplantısında sınır ötesi projelerin geliştirilmesinde AB üye devletleri arasında daha fazla işbirliği yapılması, devletlerin, Ekonomiyi Kurtarma ve Sürdürülebilirlik Mekanizmasının kullanımında daha iyi verimlilik elde etmek için ekonomiyi kurtarma ve sürdürülebilirlik projelerini hazırlama sürecinde bölgesel ve yerel makamlar ve ilgili tüm paydaşlarla istişare yapmasını, onların özelliklerine ve ihtiyaçlarına odaklanılarak bölgesel ve yerel makamlarla düzenli istişarelere öncelik verilmesini önerdi. Necmi Ali, çevrimiçi yapılan toplantıda Avrupa Komisyonu (AK) Bütçe Genel Müdürü Gert Jan Koopman'ın dikkatini bu önemli noktalara çekti.

Necmi Ali, "Daha verimli olmak ve AB finansmanının ve yatırımlarının katma değerini artırmak için önümüzdeki programlama döneminde çeşitli AB programları arasında tamamlayıcılık ve etkileşimleri sağlamak bizim için son derece önemli" diye kaydetti.

Necmi Ali, AK Bütçe Genel Müdürüne AK'nun yararlanıcıların finansmana erişimlerinin gerektirdiği maliyet tutarlarının ve idari yüklerini azaltmanın yanı sıra bölgesel ve yerel makamlara teknik ve idari destek de dahil olmak üzere üye devletlere teknik destek sağlamak için somut girişimler öngörüp öngörmediğini de sordu.

Avrupa'da COVID-19 salgınının başlamasından bu yana eşi benzeri görülmemiş kriz de Cebel Belediye Başkanı tarafından gündeme getirildi. Necmi Ali, AB'nin ekonomik, sosyal ve bölgesel uyumu güçlendirmeyi amaçlayan eylemler geliştirilirken AB'nin sınır bölgelerine özel dikkat gösterilmesi gerektiğine işaret etti.

Necmi Ali, nedenlerini şöyle açıkladı: "Projelerin sınır ötesi yönü, AB'nin katma değerini artırmak, uzun vadeli rekabet gücünü artırmak ve Birliğin bir bütün olarak büyümesini sağlamak için bir fırsat olarak görülmeli. Bu nedenle, en az iki üye devleti içeren sınır ötesi projelere, özellikle sağlık ve sosyal yardım hizmetleri, sınır ötesi ulaşım bağlantıları ve bunların bakımı, sınır geçiş noktalarında sunulan hizmetleri, turizm geliştirme hizmetleri vb. kamu hizmetleri sunan projelere öncelik verilmeli". Cebel Belediye Başkanı, bölgesel ve yerel yönetimlerin bir kriz sırasında yerel halkın acil ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için gerekli desteğe ve mali araçlara sahip olması gerektiğini de sözlerine ekledi.


DİĞER HABERLER