Necmi Ali: Kritik durumlara tepki vermeye hazır AB ekiplerine ihtiyacımız varPerşembe, 14 Ekim 2021

Necmi Ali: Kritik durumlara tepki vermeye hazır AB ekiplerine ihtiyacımız var

Cebel (Şeyhcuma) Belediye Başkanı Necmi Ali, 13 Ekim 2021 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Bölgeler Komitesi Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, “Geçtiğimiz yaz aylarında meydana gelen orman yangınları gibi doğal afetler, krizler ve acil durumlar, öncelikle insanların hayatını kurtarmak ve etkilenen nüfusun bütünlüğünü korumak için hızlı ve hedefe yönelik eylem gerektirir” diye kaydetti. Belediye Başkanı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin afet riskini azaltma konusundaki özel temsilcisi Mami Mizutori’nin katılımıyla yapılan doğal afetler konusundaki tartışmalara katıldı.

Necmi Ali, 2021 yazında Bulgaristan'ın yangınlardan etkilenen ülkeler arasında yer aldığına işaret ederek, bu alanda sadece ulusal değil, bölgesel ve yerel düzeyde de uzun vadeli bir vizyon ve geleceğe yönelik çözümler ihtiyacına özellikle dikkat çekti.

Belediye Başkanının ifadesine göre, afetlere etkin müdahale 3 ana alana odaklanmalıdır.

Necmi Ali, “Öncelikle bölgesel ve yerel düzeyde kapasite geliştirme, önleyici tedbirler ve hazırlık planlarına odaklanmalıyız. Ana hedefimiz önleme olmalı ve bu nedenle Avrupa Komisyonunun yalnızca ulusal düzeyde değil, aynı zamanda bölgesel ve yerel düzeyde de etkin yönetişim ve finansman fırsatları için özel kılavuzlarına ihtiyaç vardır. Acil durum planları, acil durumlara etkili ve hızlı bir yanıt verilmesini sağlamalıdır. Bu nedenle, bölgesel ve yerel düzeydeki bu planlar, ulusal makamlar tarafından analiz edilmeli ve ilgili AB makamlarına iletilmelidir. Böylece gerekli destek sadece eğitim sağlama, altyapı inşa etme ve lojistik gibi hazırlık aşamasında değil, gerçek bir ihtiyaç durumunda da sağlanabilecek” dedi.

Belediye Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha sonra, sınır ötesi bölgeler, genellikle izole oldukları, kamu hizmetlerine sınırlı erişimleri olduğu ve genellikle dağlık, kırsal ve merkezi yerleşimlere uzak mesafede bulundukları için acil durumlara karşı özellikle savunmasızdır. Bu nedenle, yerel ve bölgesel yetkililerin uygun koşullu finansmana erişimini sağlamanın yanı sıra kriz yönetimi için ortak çıkarlara yönelik sınır ötesi projeler geliştirmek özellikle önemlidir.

Üçüncüsü, kriz yönetimi ve acil müdahale ancak gerekli destek zamanında sağlanırsa başarılı olur. Bu nedenle, ilgili yerel, bölgesel ve ulusal kapasitelere ek destek sağlamak için kritik ve acil durumlara yanıt vermeye hazır AB tarafından sağlanan ekiplere ihtiyacımız var. Bu, özellikle erişilebilirliğin büyük bir zorluk olabileceği en savunmasız ve uzak bölgelerde yaşayanlar için gerekli ve hayati önem taşıyor”.

Sonuç olarak Necmi Ali, “Bölgelerimizin ve yerel halkın refahı siyasi platformlarımızda bir önceliktir. Bu nedenle, acil durumlara yanıt vermek için bölgelerimizin ihtiyaçlarını ve özelliklerini yansıtan özel ihtiyaçlara cevap veren çözümlere ve sürdürülebilirlik stratejilerine ihtiyacımız var” diye vurguladı.


DİĞER HABERLER