OSMAN KESKİOĞLU ÖLÜMÜNÜN 20. YILINDA SOFYA'DA ANILACAKPazartesi, 14 Aralık 2009

OSMAN KESKİOĞLU ÖLÜMÜNÜN 20. YILINDA SOFYA'DA ANILACAK Bulgaristanlı din alimi, mütefekkir ve yazar Osman Keskioğlu ölümünün 20. yıldönümü münasebetiyle Sofya'da gerçekleşecek olan "OSMAN KESKİOĞLU - HAYATI, FİKİRLERİ VE ESERLERİ" isimli konferansla anılacak.
Sofya Yüksek İslam Enstitüstü ile Kültürel ilişkiler Derneği'nin düzenlediği konferansın programı şöyle:

PROGRAM

Oturum Başkanı: Prof. Cingiz Hakov
1. "Osman Keskioğlu'nun hayatı ve çalışmaları hakkında genel bir değerlendirme", Vedat S. Ahmed - Başmüftü yardımcısı.
2. "Osman Keskioğlu'nun düşünce yelpazesi", Doç. Dr. İbrahim Yalımov - Yüksek İslam Enstitüstü (YİE) Rektörü
3. "Osman Keskioğlu'nun Kur'an ilimlerine katkısı", Dr. Sefer Hasanov - YİE Öğretim Görevlisi
4. "Osman Keskioğlu'nun Fıkıh Alanında Çalışmaları", Dr. Mustafa Kelebek - YİE Rektör Yardımcısı
5. "Osman Keskioğlu ve Bulgaristan Türk Eğitim ve Basını", Dr. İsmail Cambazov - Araştırmacı
6. "Osman Keskioğlu'nun Bulgaristan Türklerinin Kültür Tarihine Katkıları", Basri Zilabid - YİE Öğretim Görevlisi
7. "Şair ve Yazar Olarak Osman Keskioğlu", İsmail Çavuşev - "Müslümanlar" Dergisi Başredaktörü
8. "Osman Keskioğlu'nun Şiirlerinden Bir Demet" - YIE Öğrencileri sunacak.
Tarih: 16.12.2009
Saat: 17:00
Yer: Başmüftülük Kültür Merkezi, Sofya, Pirotska sokağı, ¹3, kat: 2

Osman Kesikoğlu Kimdir?
(Doğumu Burgas, 1907 - Ölümü Ankara, 1989)
Burgas ilinin (Karınobat) kasabasına bağlı Rupça köyünde doğdu. Şumnu'da Medrese-i Aliy-ye'de okudu. Sonra aynı şehirde "Nüvvab"m lise düzeyindeki bölümünü tamamlayarak âlî kısmına devam edip buradan mezun oldu. Başmüftülük ve Vakıflar İdaresi tarafından Mısır'a öğrenime gön-derildi. Mısır'da Cami'u'l-Ezher'de okudu. 1940 yılında öğrenimini tamamlayarak Bulgaristan'a döndü. Şumnu'da "Nüvvab"ın lise bölümünde Türk edebiyatı, âli bölümünde de İslâm diniyle il-gili dersler verdi. Ders kitapları yazdı ve bunlarda yeni terimler kullandı.
1943'te Sofya'da Milli Kütüphaneye bağlı Şumnu Şerif Paşa Kütüphanesindeki eserleri tan-zime memur edildi.
1950 tarihinde Türkiye'ye göç etti.
Anavatanda Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde mütercim olarak çalıştı. Ankara İlahiyat Fakültesinde öğretim görevlisi oldu. Diyanet İşlerinde görev aldı. Türkiye'nin sayılı din alimlerinden olan Osman Keskioğlu 1989 yılında Ankara'da vefat etti.
Anayurt gazetesinde, Vakıflar ve İlahiyat der-gileriyle Diyanet İşleri gazete ve dergisinde yüzden fazla makalesi basıldı. 66 eseri vardır. Bulgaristan Türkleri hakkında makaleler yazdı ve onların halk edebiyatıyla ilgili araştırmalar yaptı. Dilde sadeliği savunan Osman Keskioğlu, Türk Dil Kurumu üye-siydi.
Bulgaristan'da olduğu gibi Türkiye'de de büyük hizmetlerde bulunan Osman Keskioğlu, sa-yılır din bilginlerinden biri oldu.
Eserlerinin listesi Balkanlar'm Sesi Dergisinin 1989 tarihli (Sayı-4, Sf.; 33-34) sayısında verilmiştir. En önemli eserlerinden biri de: Bulgaristan'da Türkler-Tarih ve Kültür başlıklı eseridir ve Ankara'da 1985'te basılmıştır.


DİĞER HABERLER