Özürlüler dernekleri, Kırcaali Valisi'ne protesto notası sundularSalı, 27 Mart 2018

Özürlüler dernekleri, Kırcaali Valisi'ne protesto notası sundular Özürlüler derneklerinin temsilcileri, dün Kırcaali Valisi Nikola Çanev'e bir protesto notası sundular. Bu hareketle onlar taleplerinin yürütme makamlarına ulaşmasını ve hükümetin yasama faaliyetlerinde dikkate alınmasını istiyor. Valilikte yapılan görüşmede Özürlüler Birliği, Görme Engelliler Birliği, Duyma Engelliler Birliği, Zihinsel Özürlüler Birliği ve Şeker Hastaları Birliği üyesi olan özürlü kişiler ve şeker hastaları hazır bulundular. Onlar, Vali'yi 11 Nisan 2018 tarihinde saat 11: 00'de Sofya'daki Nezavisimost Meydanı'nda ülke çapından özürlü vatandaşların katılacağı protesto eylemi düzenlendiğinden haberdar ettiler. Protesto, ulusal düzeyde temsil edilen özürlüler derneklerinin inisiyatifiyle organize ediliyor.

Protesto notasını Vali'ye sunan Bulgaristan Özürlüler Birliği Kırcaali Şube Başkanı Şenay Bekir, "Herkesi protesto eylemine aktif olarak katılmaya davet ediyoruz. En nihayette bizler, özürlü kişiler olarak hayatta kalmamızı savunmak için sokağa çıkacağız. Hayatlarımızı iyileştirmek için değil, varoluş mücadelesi için sokaklara çıkacağız. İktidardakilerin dediği gibi 1 milyon kişi değil, 500 000'den biraz fazla özürlü kişinin emekli maaşı aldıklarını duyurmak için sokağa çıkacağız" dedi. Şenay Bekir, protesto notasını okudu. Notada şu ifadeler yer alıyor: "Uygar ülkelerde bizde emekli maaş şeklinde verilen bu kaynakların, özürlü kişilere en azından kısmen yardım etmeyi amaçlayan mali ve diğer sosyal yardımlar şeklinde olduğunu söyleyelim. Ülkemizdeki sözde entegrasyon için verilen ek ödenekler o kadar az ve önemsiz miktarda ki, onların sadece kağıt üzerinde var olduğunu söyleyelim. Oysa bu miktar önemlidir. Bu konuda yine uygar ülkeleri örnek alabiliriz. Son on yılda özürlülere verilen görünüşte önemsiz, ama önemli bir miktarın geri alındığını söyleyelim: dul ve yetim aylıkları, sosyal yardım ödeneğinin yüzde 25'i miktarında ikinci bir emekli maaşı, iki yıllık otobüs bileti vb. Sözde iktidarın ve sözde politikacıların uyguladığı sosyal soykırıma artık tahammül edemeyeceğimizi söyleyelim. Sahte değil, gerçek anlamda özürlü kişiler olduğumuzu söyleyelim. Ve politikacıların kendileri hakkında aynı şeyi söyleyip söyleyemeyeceğini soralım".

Şenay Bekir, özürlü bireylerin istihdam edebilirlik konusunda performans değerlendirilmesi yapılmasının büyük bir ayrımcılık olarak nitelendirdi. Protesto notasında, "Ve özürlü olup olmamasına bakılmaksızın her insanın böyle bir değerlendirmeden geçmesi gerekmez mi? Gözle görülür bir özür durumu olmayan herkesin, her meslek için yeterli ve icra edebileceği anlamına mı geliyor? Vereceğimiz bir şey ve taviz kalmadığını ve bıçağın kemiğe dayandığını söylemek için protesto yapacağız.

Protestoya bir damla adalet, insanlık, haysiyet, uygarlığa sahip, özürlü olup olmadığı fark etmeksizin herkes katılmalıdır. Özürlü ile özür durumu bulunmayan kişiler arasındaki fark bazen sadece bir veya iki saniyeden ibarettir" deniliyor.

Şenay Bekir, protestoya katılmak isteyen vatandaşların 036164558 telefon numarasını arayıp bildirmeleri çağrısında bulunarak, başkente ücretsiz ulaşım sözü verdi.

Vali Çanev, yetkililerin ve özürlüler derneklerinin yasal değişiklikler ve reformlar olması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu vurguladı. Devletin dezavantajlı konumda bulunan vatandaşlara sunacak çok şeyi olduğunu söyledi. Aynı zamanda özürlü emekli maaşı alan insanların sayısının gerçek anlamda ihtiyaç sahibi olanlardan çok daha yüksek olduğunu ve özürlü emekli kişi sayısının hak sahiplerinin sayısına kadar indirgenmesi gerektiği fikrini dile getirdi. Nikola Çanev, tüm sakinlerin neredeyse aynı teşhis ile özürlü emekli maaşı aldığı bir köyü örnek verdi. Vali, "Notanızı merkezi idareye teslim edeceğim, ancak bu durumda talepler yasa koyucuların yetkisi dahilindedir" diye vurguladı.


DİĞER HABERLER