Partilerin iade etmesi gereken hazine yardımı miktarı 14,4 milyon levayı aşıyorÇarşamba, 26 Haziran 2019

Partilerin iade etmesi gereken hazine yardımı miktarı 14,4 milyon levayı aşıyor Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 26 Mayıs 2016 tarihinden itibaren kanunun yürürlüğe girdiği 31 Mart 2019 tarihine kadar siyasi partilere yapılan hazine yardımı miktarının yeniden hesaplanmasından sonra parti ve ittifakların iade edeceği miktarın 14,4 milyon levayı aştığı bildirildi.

Maliye Başkanı Vladislav Goranov, partilere iade etmeleri gereken miktarların belirtildiği mektuplar gönderdi.

Fazla tutarın iade edilmesine ilişkin mekanizma da açıklandı.

İttifak içinde yer alan partiler de dahil olmak üzere partilerin, fazla tutarı 2019 yılı için hazine yardımının ikinci ödeneği verilinceye kadar kendi rızası ile iade etmedikleri takdirde bu yıl için ikinci ödeneğin yüzde 70'i verilerek ve kanunun yürürlüğe girmesinden sonraki yılda her bir ödeneğin yüzde 50'si verilerek iade edilecektir.

Partilerin fazla tutarı, kendi rızası ile 31 Aralık 2020 tarihine kadar iade etmeleri gerekiyor. 31 Aralık 2020 tarihinden sonra iade edilmesi gereken tutara faiz uygulanacaktır.

Bu arada iktidardaki Bulgaristan'ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB) partisinden yapılan açıklamada partinin fazla tutarı devlete geri iade ettiği bildirildi.

GERB Genel Başkanı Boyko Borisov'un emriyle hazine yardımı miktarının fazla tutarı, Maliye Bakanlığı'nın Bulgaristan Merkez Bankası'ndaki hesabına yatırılmıştır.

En yüksek miktarda hazine yardımını, 5 613 724 leva olmak üzere GERB'in iade etmesi gerekiyor. GERB'i 4 299 690 leva ile Bulgaristan İçin Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) İttifakı, 1 625 892 leva ile Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH), 655 938 leva ile Volya Partisi, 542 137 ile Bulgaristan'ın Kurtuluşu İçin Ulusal Cephe (NFSB) ve 539 894 leva ile Ataka Partisi izledi.


DİĞER HABERLER