Pazar Ekonomisi Enstitüsü: İşçi ücretleri Kırcaali'de en düşükSalı, 25 Temmuz 2017

Pazar Ekonomisi Enstitüsü: İşçi ücretleri Kırcaali'de en düşük Pazar Ekonomisi Enstitüsü, Bulgaristan'da illere göre gelir farklılıklarının derinleşip derinleşmediğini araştırdı. Araştırmada elde edilen veriler, son 15 yılda işçi ücret tutarlarında yapılan değişiklikleri gösteriyor.

Uzmanların ifadelerine göre 2001-2016 döneminde ülkede kişi başına düşen ortalama gelir yılda 240 leva ve ayda 20 leva ile artarak 5167 levaya yükseldi. Kriz yıllarında bazı tereddütlerden sonra işçi ücretinden elde edilen gelir oranı oldukça arttı.

Bu demektir ki, işçi ücretlerinden elde edilen gelirler bazı illerde vatandaşların gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Gelir kaynağı olarak emekli maaşları ve sosyal yardım ödenekleri işçi ücretlerinden sonra geliyor. Geçen yıl en yüksek maaş alan vatandaşlar kişi başına yılda 7 300 leva düşen Sofya'da çalışanlar olmuştur. Pernik şehrinde çalışanların gelirleri başkentte çalışanların gelirlerine en yakın miktardadır. Başkent dışında işçilerden en iyi maaş alanlar Varna, Rusçuk, Plevne, Stara Zagora (Eski Zağra), Filibe ve Smolyan (Paşmaklı) şehirlerinde çalışanlardır.

Araştırma sonuçlarına göre belirtilen dönemde yılda kişi başına 4 bin leva altında miktar düşen Vidin, Kırcaali, Sliven (İslimiye), Slistre ve Tırgovişte şehirlerinde çalışanlar, en düşük miktarda maaş aldılar. Halkın etnik yapısı bakımından karışık illerde ve Kuzeybatı Bulgaristan'da gelirlerde oldukça düşüş olduğu görülüyor. Kişi başına düşen gelirler, yerli nüfus ve bölgelerin kıyaslanması o bölgelerin ülkedeki toplam gelire katkısının gittikçe daha da azaldığını gösteriyor.

Analistler bu durumun bölgelerde nüfusun azalmasının yanı sıra hane gelirlerinin nispeten zayıf olması ve işgücü piyasasının zor durumda olmasından ileri geldiğini düşünüyor. Hala Filibe ve Burgaz gibi illerde gözle görülür bir gecikme var. Fakat o illerde yatırım faaliyetlerin artması ve işgücü piyasalarının yeniden canlanması gelecek yıllarda hane halklarının yaşam refahının artacağına dair ümit vermektedir.


DİĞER HABERLER