Prof. Dr. Dinkov: Ermeni iddialarına en iyi yanıt arşivlerdeCuma, 20 Aralık 2019

Prof. Dr. Dinkov: Ermeni iddialarına en iyi yanıt arşivlerdeBağcılar Belediyesi Balkanlara Vefa Derneği tarafından "Osmanlı'da Gayrimüslimlerin Durumu ve Ermeni Meselesi" konulu panel düzenlendi. Panele katılan tarihçi yazar Prof. Dr. Stoyan Dinkov, sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ermeni iddialarına en iyi yanıtın arşivlerde olduğunu söyleyen Dinkov, "Osmanlının yönetim tarzında toplum etnik olarak ifade edilmiyordu. Etnik ayrımcılık yoktu" dedi.

STOYAN DİNKOV: "OSMANLI'DA ETNİK AYRIMCILIK YOKTU"

"Bulgarlar Türk'tür" kitabını da kaleme alan Bulgar Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Stoyan Dinkov, Osmanlı İmparatorluğu'nda etnik kimlik bilincinin olmadığını ve o topraklardaki herkesin inanç, görüş, yaşam tarzı yönünden özgür olduğunu söyledi. Dinkov, "Osmanlı İmparatorluğu kendi içinde ırk ayrımı yapmadı. Her ırk kendi arasında eşitti ve iktidarda da her ırktan temsilci yer alıyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nda etnik kimlik bilinci yoktu. Osmanlı birliği kanun önünde herkesin eşit olmasını sağlıyordu. Osmanlı döneminde Ortodokslar, Katolikler ve bütün dinler bir arada yaşıyordu. Modern Avrupa'da bu çok kültürlülüğe başka hiçbir yerde rastlanmamıştır. Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde, bugünün 60 devleti bulunuyordu ve bunlarda 100'den fazla etnik grup yaşıyordu. Ancak bu halkların hiçbiri dilini ve kültürünü kaybetmedi" dedi. Osmanlı'nın Balkanlar'a ilk ayak bastığında, Bulgar halkının diline, dinine ve kültürüne sahip çıktığını belirten Dinkov, Bulgarların Fatih Sultan Mehmet sayesinde çok sayıda kiliseleri olduğunu da sözlerine ekledi.

"OSMANLI'DA BÜTÜN ETNİK VE DİNİ GRUPLAR MUHAFAZA EDİLMİŞ"

Sözde Ermeni Soykırımı iddialarına da açıklık getiren Tarihçi Dinkov, şunları söyledi: "Ermeni iddiaları için de en iyi yanıt arşivlerde bulunuyor. Osmanlının yönetim tarzında toplum etnik olarak ifade edilmiyordu. Etnik ayrımcılık yoktu. Osmanlı devleti içinde bütün etnik ve dini gruplar muhafaza edilmiş, hiçbiri yok edilmemiştir."

Dinkov, incelediği bir Rus generalin arşivinde bu olayların farklı açıdan yansıtıldığını gördüğüne de özellikle vurgu yaptı. Tarihçi Dinkov, "Bu generalin Rus imparatoruna ve başkomutanına yazdığı günlükler var. Doğu Anadolu'daki olayları farklı açıdan yansıtıyor. Bunun arşivine baktığımızda bu olaylarda Türkler hiç yer almamıştır, Osmanlı hükümeti de bu işlere müdahil olmamıştır" şeklinde konuştu.

Programın sonunda Dinkov, dinleyicilerin sorularını da cevaplandırdı.


DİĞER HABERLER