REMZİ OSMAN: ÇİĞNENMEK İSTENEN HAKLAR SAVUNULMALIPazartesi, 13 Aralık 2010

REMZİ OSMAN: ÇİĞNENMEK İSTENEN HAKLAR SAVUNULMALIYakında yeni Seçim Yasası mecliste ikinci görüşülmesinden sonra çoğunluk (GERB, Ataka) tarafından kabul edilmesi bekleniliyor. İktidar partinin sunduğu ve ATAKA'nın desteklediği değişikliklerin seçim turizmini, oy satın alma pratiğini ve seçmenlerin oyunu kontrol etme yöntemi olarak düşünüldüğü açıklandı. Hak ve Özgürlükler Hareketi Parlamento Grubu'nun Başkan Yardımcısı Remzi Osman kanunun hazırlanmasıyla görevli komisyon üyesi olarak Kırcaali Haber gazetesine şöyle değerlendirme yaptı: "Yeni Seçim Yasası'nın yürürlükte olan birkaç ayrı seçim kanununun birleşmesiyle meydana gelip onu ne basit, ne de şeffaf yapıyor. Tam aksine seçim sürecini zorlaştırıyor. Bununla bazı belediyelerde seçimleri önceden kazanıp oy kullanma hakkını kendi lehine etkilemeyi amaçlıyorlar. Fakat seçmenlerin her zaman kendisini alçakta gören adayları cezalandırdıklarını unutuyorlar." Milletvekili, söz konusu projenin Yerel Yönetim Yasası'nda bütün maddeleri değiştirmesi açısından Bölge Politika ve Yerel Yönetim Komisyonu tarafından da görüşülmesi gerektirdiğini belirtti.
Remzi Osman devamla: "Seçim Yasası'ndaki çoğu metinlerin Anayasa'ya aykırı olup Bulgaristan'ın onayladığı bazı uluslararası anlaşmalarla çelişkide olduğu endişe ediliyor. Seçim turizmi olarak adı geçen durum aslında son anda başka belediyede oyunu kullanma kararı alan vatandaşları ilgilendirir ve siyasi güçlerin kendi sorunudur" dedi.
Sayın Osman, "Seçimden on gün önce birinin adresini değiştirip oy kullanmasını doğru görmüyorum. Fakat son bir yılda mevcut ve sabit adresin aynı olma isteminin yurt dışında bulunmuş olan vatandaşların seçim haklarını çiğniyor. Çünkü bu şekilde onlar hiçbir yerde oyunu kullanamıyorlar. Bu ise Anayasa'ya ve de bütün uluslararası normlara karşıdır. Bulgaristan vatandaşları bunun için Avrupa Birliği'nde haklarını arayabilirler. Çünkü onun ana prensiplerinden biri insan ve sermayelerin serbest hareketidir ve hiç kimse bunu değiştiremez. Kutsal seçim hakkının alındığı yerde demokrasi bitiyor ve başka rejim başlıyor. GERB ve ATAKAlılar bunu yapmaya çalışıyorlar ", diye sözlerinin altını çizerek seçim hakları elinden alınan vatandaşların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurmalarını tavsiye ediyor.


DİĞER HABERLER