Resmi Murat’ın yeni dönemi yeni projelerle başlıyorCuma, 27 Kasım 2015

Resmi Murat’ın yeni dönemi yeni projelerle başlıyorArdino (Eğridere) Belediye Başkanı Resmi Murat, 2014-2020 Akıllı Büyüme İçin Bilim ve Eğitim Operasyonel Programı "Etnik Azınlıklardan Öğrencilerin Eğitime Entegrasyonu" prosedürü gereğince proje başvurusunda bulundu.

Projede belediye okullarında ana dilinin okunması, öğrencilerin kültürel çeşitlilik ve kimliğinin geliştirilmesi öngörülüyor. Bununla birlikte okullarda eğitim ortamının iyileştirilmesi, ebeveynlerin eğitim ve öğretim sürecine katılması, ek olarak Bulgarca okuyan grupların oluşturulması planlanıyor.

Öğrencilerin okullardan erken ayrılması riskinin önlenmesi için uzmanlardan oluşan bir ekip, öğrenci ve ebeveynlere yardımcı olacak. Etnik azınlıkların kültür mirasının öğrenilmesi, korunması ve popülarize edilmesi amacıyla öğrencilerin ilgi alanlarına göre çeşitli kulüpler oluşturulacak. Farklı azınlıklara mensup öğrencilere hoşgörü erdemlerinin öğretilmesi için Belite Brezi Turistik Merkezi'nde amaca uygun eğitim, spor ve turizm aktiviteleri düzenlenecek.

Proje, ilçedeki tüm okullar, Kırcaali Vega Derneği, Dospat Prima Vakfı ve Ardino Rodopska İskra Halk Toplum Merkezi ile ortaklaşa gerçekleştirilecek.

Projenin gerçekleştirilmesiyle okul eğitimine eşit erişim koşullarının iyileştirilmesi ve etnik azınlıklardan öğrencilerin eğitim sürecine katılım motivasyonlarının arttırılmasına katkı verilecek.


DİĞER HABERLER