Resmiye Mümün’ün Kostino köyü yöresine ait yer adları üzerine araştırma kitabı çıktıCuma, 29 Eylül 2023

Resmiye Mümün’ün Kostino köyü yöresine ait yer adları üzerine araştırma kitabı çıktı

Şair ve gazeteci Resmiye Mümün, 2005 yılında Plovdiv (Filibe) Paisiy Hilendarski Üniversitesi’nin Kırcaali Lyuben Karavelov Şubesi Türkoloji Bölümü’nde başarıyla savunduğu “Kostino Köyü ve Yöresinin Toponimisi“adlı yüksek lisans tezini kitap haline getirdi. Kitabın editörlüğünü şair Haşim Semerci, basımönü hazrlıklarını ise İbrahim İbrahim yaptı. Resmiye’nin yüksek lisans tezinin bilimsel danışmanı 2013 yılında aramızdan ayrılan Prof. Dr. Emil Boev, tezindeğerlendirme ve inceleme raporunu hazırlayan ise o zaman asistanlık görevinde bulunan, halihazırda Cebel (Şeyhcuma) Hristo Botev Lisesi Müdürü Neziha Hasan’dır. 

Kırcaali ilçesine bağlı Kostino (Kemikler) köyü ve civarındaki 14 köyün yer adları üzerine gerçekleştirilen bilimsel araştırmakitabı, toponimlerin dil özellikleri ve toponimler sözlüğünden başka ayrı ayrı yerleşim birimleri üzerine genel bilgiler, yörenin tarih ve coğrafyasına genel bakış ve birçok efsane ve bazı yerlerin fotoğraflarını da sunar. Kitabın ön kapağında müellifin uzaktan çektiği Kostino’nun bir fotoğrafı, arka kapağında ise Zvınçe (İmamlar) köyü ile ilgili Koca Hafız Efsanesi yer alır. 

Söz konusu bölgenin yerlisi olan Resmiye Mümün, kitabın önsözünde şöyle diyor: “Kostino köyü ve yöresinin toponimisini yaklaşık iki yıl içerisinde araştırdım, önerilen tüm çalışma yöntemlerini uyguladım. Her ne denli amaca yönelik çalışma gayreti göstermişsem de, çalışmanın ortaya koyduğu bu kitabı bir deneme olarak nitelendirebilirim, çünkü cevap bekleyen daha nice soru mevcuttur. Bu bakış açısından hareketle, bu yönde yapılacak gelecek çalışmalara faydalı olabilirsem, araştırmanın ana görevini yerine getirmiş olacağım. Bunu araştırma kapsamında yaptığım çalışmalarda emeği geçen tüm şahıslar sayesinde başarmış olacağım. Burada kendilerini saygıyla anarken sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”

Müellif, araştırmanın sonuç bölümünde, “Yer adları, bir milletin yerleşme (iskân) tarihi için en önemli yaşayan belgelerden birisidir. Bir coğrafyayı kendisine “vatan” yapan milletler, çoğu zaman kopup geldikleri ana yurtlarından adlar getirip, yeni yerleştikleri bölgelerdeki benzer yerlere koyarlar. Bu yetmezse, renk, yön, kişi, boy, soy, oymak, cemaat, bitki, hayvan vb. adları vererek yaşadıkları yerleri belgelendirirler.İşte, Kostino (Kemikler) köyü ve yöresinin toponimisi üzerine yapılan araştırmanın sonuçları da bu hali doğruladı. Yöreye ait 1000’i aşkın yer-su adı tespit edildi. Sosyalizm dönemine ait yeni yapı ve kuruluşlarla ilgili toponimlere yansıyan bazı Bulgarca kelimelerin dışında (Obarınyanı, Çaşa, Krısınyanı, MTS’yinaltı), tümü Türk Dili veya Türk Dili’ne girmiş başka (Arapça, Farsça vb.) asıllı kelimelerdir” diye vurguluyor. Resmiye, “Türk Dili açısından genellikle incelenen toponimi malzemesinin, Rumeli diyalektine ait Doğu Rodop Türk ağızlarına özgü özelliklere sahip olduğu belirlendi. Kostino ve yöresi köylerinin ağızları aynıdır. Kostino ve yöresinin toponimisi, Doğu Rodop Türk toponimisine ait olup, Türk dünyası yer adları ile birlikteliğini ıspat etti. Bununla birlikte Türk boy, soy, oymak, cemaat, kabile adları gibi etnonimlere rastlanılması buradaki halkın Türk asıllığından şüphe bırakmamalıdır” diye özetliyor. 

Daha önce sekiz şiir kitabı çıkan Resmiye Mümün, halihazırda Kırcaali Haber Gazetesi’nde muhabir olarak görev yapmaktadır. 

 


DİĞER HABERLER