RZS PARTİSİ MECLİSE "ERMENİ SOYKIRIMI" TASARISI SUNDUCumartesi, 20 Mart 2010

RZS PARTİSİ  MECLİSE ABD ve İsveç'de "Ermeni soykırımı" tasarılarının onaylanmasının ardından Bulgaristan Parlamentosu'na da "soykırım"ın kınanması öngörülen bir karar tasarısı sunuldu. Bulgaristan Parlamentosu'nca geçen Şubat ayında benzer bir tasarıyı reddetmişti.

Son seçimlerde yüzde 4.6 civarında oy alan muhafazakar Düzen, Hukuk ve Adalet (RZS) Partisi'nce hazırlanan tasarının zamanlanmasına dikkat çeken Bulgar medyası, tasarının Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Sofya ziyareti ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "100 bin Ermeni'yi gönderebiliriz" yönündeki sözleriyle ilgili olduğunu yazdı.

Bulgaristan Parlamentosu, ırkçı Ataka partisince sunulan tasarıyı Türkiye-Bulgaristan ilişkilerine zarar vereceği gerekçesiyle, 7 Şubat'ta geri çevirdi.
RZS tarafından Parlamentoya sunulan tasarının içeriği şöyle:
"Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere karşı gerçekleştirilen Soykırıma ilişkin Bulgaristan Cumhuriyetinin deklerasyonu:
Ermeni halkına karşı gerçekleştirilen Türk soykırımı insanlığa karşı modern tarih esnasında işlenmiş en bedhah cürümlerden biridir.
Ermeni halkına karşı 20. yy başlarında Türk yönetiminin teşebbüs ettiği işlemlerin bütünsel anlamı ve derinliğini anlamak için esasta bunun kötü gizlenmiş, fakat belli bir amaca yönelik siyaset olduğunu özellikle dikkate almak gerekir; bu kendi eski sınırlarında Ararat'tan Anatolia'ya kadar Ermeni etnik unsurunu tamamıyla yok etmeye gayret etmekteydi. Türk Hükümeti bu satha Balkanlardan gelen birçok Müslüman mülteciyi yerleştirme amacı taşımaktaydı.
Bu anlamda ilk bakışta 1915-1917 yıllarında birbiriyle bağlantısı olmayan Ermenilere yönelik şiddet, esasta iktidar tarafından çok iyi düşünülmüş bir program olup, Ermenilerin silahlı koruma grupları eşliğinde tertipli sürgününü, onların amaca yönelik olarak düzenli birliklerin olduğu gibi aynı zamanda başıbozuklar tarafından aralarında sivil ahaliye kırım, tecavüz ve talan, Ermenilerin toprak ve mülklerini zorla müsaderesi dahil olmak üzere işkencesini ve yok edilmesini öngörmekteydi. Bu Ermeni etnik topluluğunun fiziki, ekonomik ve ahlaki itlaf sistemi olup, birkaç ay esnasında birbuçuk milyon Ermeninin katledilmesi bunun sadece bedhah sonucudur.
Kaydedilen kanıtlar anlamında,
Bulgaristan Cumhuriyeti demokrat halkı:
1915-1917 yılları esnasında Osmanlı İmparatlorluğu iktidarı tarafından 1 500 000 Ermeninin zorla ve amaca yönelik şekilde yokedildiğini belgeleyen kanıtların reddedilemezliğini;
Birinci Dünya Savaşı esnasında Ermeni halkına karşı gerçekleştirilen şiddetin Avrupa Parlamentosu ve bir dizi AB üyesi Belçika, Hollanda, Yunanistan, İtalya, Litvanya, Polonya, Slovakya, Fransa devletleri tarafından Soykırım olarak nitelendirildiğini dikkate alarak; Ermeni ahalinin soykırımını kınayarak
Deklare etmektedir:
1. 1915-1917 yılları esnasında Ermeni halkına karşı işlenen amaca yönelik şiddetin tekzibine yönelik Türk Hükümetinin resmi tutumuyla aynı görüşü paylaşmadığını,
2. Türkiye Cumhuriyetine Birinci Dünya Savaşı esnasında vuku bulan tarihi olaylara yönelik tutumunu gözden geçirmesi çağrı yaptığını,
3. Ermeni halkının cebri tehcirini ve Osmanlı İmparatorluğu'nda yok edilmesini Soykırım olarak nitelendirdiğini,
4. Belirtilen tarihi olayların Bulgaristan Cumhuriyeti'nin tüm devlet enstitülerinde, siyasi kuruluşlarıve kitle iletişim araçlarında; belgelerinde, makalelerde ve aleni beyanatlarda objektif yansıtılmasının yükümlendiren zorunluluğunu ilan ettiğini,
5. Türkiye'de Bulgar ve Ermeni dini ve mimari mirasına ait anıtların korunması ve bakımının Avrupa medeniyeti kültürel mirasının korunmasına yönelik daha geniş bir siyasetin parçası olarak kabul ettiğini,
6. AB'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin üyeliğine ilişkin müzakereler esnasında Bulgar Hükümetinin tutumunun Türkiye tarafından Ermeni Soykırımı'nın tanınmasına bağlı olmasını talep ettiğini".


DİĞER HABERLER