SADULLAH HAYRULLAH DEDE: EVLİYALARIN RUHUNA FATİHA OKUYALIMSalı, 29 Eylül 2009

SADULLAH HAYRULLAH DEDE: EVLİYALARIN RUHUNA FATİHA OKUYALIM Bu sene de geleneksel Elmalı Baba mayesi yüzlerce insanı bir araya topladı. Etkinlik her yıl Eylül ayının ilk Cumartesi gününde Mestanlı Belediyesi'nin Bivolyane (Mandacı) köyündeki Elmalı Baba türbesi yanında gerçekleşir. Mayeye Kırcaali Bölgesi dışında Bulgaristan'ın çeşitli yerlerinden Alevî toplulukların temsilcileri ve Yunanistan'dan misafirler katılır.
Bu faaliyet Güney Bulgaristan Bektaşi-Alevî Vakfı'nın girişimiyle başta Mehmedali Dede olmak üzere yerli türbe yöneticileri tarafından düzenlenir.
Bu konuyla ilgili Vakıf Başkan Vekili Sadullah Hayrullah Dede'ye birkaç soru yöneltmeyi uygun gördük.

- Sayın Hayrullah, Elmalı Baba mayesi neden düzenlenir?

- Mayeler genelde Elmalı Baba gibi ermiş, evliyaların hürmetine yapılan dinî etkinliktir. Çünkü bu kişiler 12 asrın ortalarında Moğol istilâsından kaçarak Anadolu'yu terk edip Horosan'dan Rumeli topraklarına gelen ve kendileriyle birlikte İslâmiyet'i Balkanlar'a getirip yayan kutlu zatlardır. Bu ulemalar türbeleriyle ünlüdür. Örneğin, Enihan Baba (Smolyan), Otman Baba (Trakiets), Demir Baba (Razgrad), Kızıldeli Sultan (Gümülcine) vs. Fakat bu geleneğin asıl amacı insan farkı yapmadan Alevî, Bektaşî, Hristiyan, Sünnî Müslüman ve de kadın, erkek, zengin, fakir demeden, herkesi birbirine kaynaştırmayı güden bir adeti yerine getirmektir.

- Bu etkinlik nasıl teşkilâtlandırılır?

- Bu olayı gönüllü emek veren kardeşlerimiz dışında birçok hayırsever insanların maddî ve manevî desteğiyle meydana getiriyoruz. Burada hatta gelecek maye için hazırlık yapıyoruz. Türbe yanındaki ulu meşe altına Elmalı Baba yardım sergisi açıyoruz. Yerli Dede etrafına toplanan Aleviler para bağışında bulunan misafirleri karşılıyor. Bunlar arasında en çok Türkiye'ye 1989'da ve önceden göç edenler göze çarpmaktadır. HÖH milletvekili Ünal Tasim yardımını hiçbir zaman esirgememiştir. Ayrıca kendisinin kardeşlerimizi kaynaştırma açısından önem taşıyan hareketleri kayda değer bir vukudur.

- Adet ne yapılmasını emreder?

- 20'den fazla kurban kesilerek 20-25 kazan pilav hazırlanır ve halka dağıtır. Bu hizmet gönüllü olarak Elmalı Baba anısına verilir. Mayeye gelen bini aşkın kişi eli boş gelemez. Kimileri kurban (büyük ve küçükbaş hayvanlar, tavuk, horoz) getirir, kimileri ise giysi. Kurbanlar kesilir, giysilerse açık artırmayla satılır. En önemlisi de, mutlaka türbeye girip Elmalı'nın mezarı başında dua okuyup ruhuna niyaz etmektedir.

- Kırcaali Haber okuyucularına ne söylemek istersiniz?

- Arzu ederim ki hoşgörü, birlik, beraberlik hepimizin görevi olmalı. Birbirimize karşı saygılı olmamız çok önem taşıyan büyük bir zenginliktir. Vakfımızın faaliyeti örf ve âdetlerimizi yaşatmak için onları gençlere göstermekten ibarettir. Bir toplum olarak varlığımızın ayakta durması için dinimizin temel olduğunu unutmayalım ve bununla ilgili olarak türbelerde yatan sayısız er ve evliyaların ruhuna Fatiha okumayı borç bilelim.DİĞER HABERLER