SELİMİYE CAMİİ VE KÜLLİYESİ UNESCO DÜNYA MİRASI ADAYLIĞI YOLUNDAÇarşamba, 27 Ocak 2010

SELİMİYE CAMİİ VE KÜLLİYESİ UNESCO DÜNYA MİRASI ADAYLIĞI YOLUNDAEdirne Belediye Başkanlığının 2006 yılında başlattığı dünyaca ünlü Mimar Sinan'ın, "Ustalık Eserim" diye tanımladığı ve Selimiye Camii'nin, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması için geniş kapsamlı bir adaylık başvuru dosyası tamamlandı.
UNESCO'nun Dünya Mirası Uygulama Rehberi'ne göre hazırlanan başvuru dosyası 18 Ocak 2010 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teslim edildi.
Edirne Belediyesi'nin AB ve Uluslararası İlişkiler Bürosu tarafından hazırlanan Dünya Mirası Adaylık Dosyası ekleriyle birlikte, değerlendirilmeye alınabilmesi için 1 Şubat 2010 tarihinde Fransa'nın Paris şehrinde olan UNESCO Dünya Miras Merkezi'nde olacak şekilde Dışişleri Bakanlığı tarafından gönderilecektir.
UNESCO Dünya Miras Listesi'nin geçici listesi'nde yer alan Selimiye Camii ve Külliyesi, asıl listede yer almak üzere UNESCO'ya 1997 yılından beri Türkiye'den gönderilen iki dosyanın arasında yer almaktadır.
Selimiye Camii ve Külliyesi'nin UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alması amacıyla UNESCO'nun Dünya Mirası Uygulama Rehberi'ne göre hazırlanan adaylık dosyası için, ulusal ve uluslararası arşivler taranmıştır.
Bu çalışma esnasında Selimiye Camii ve Külliyesi ve Edirne tarihsel ve ticaret alanlarından oluşan tampon bölgeyi kapsayan alanda, her türlü veri toplama çalışması yapıldı.
Bu çalışmalar kapsamında yaklaşık 300'e yakın Türkçe ve yabancı dilde kaynakta araştırma yapıldı, bunlardan 123 adedi de çalışmada kaynak olarak kullanıldı. Kitapların yanı sıra izin alınmak kaydıyla Türk ve yabancı araştırmacı, kolleksiyoner ve fotoğrafçıdan 150 adet fotoğraf, kartpostal ve resim kullanıldı. Bir o kadar sayıda da arşivleme yapıldı. Bu kaynaklar Belediyemizce arşivlenmiş, ayrıca dosya ekinde UNESCO Genel Merkezi'ne gönderilmiştir.
Bu belgelerin yanı sıra söz konusu alanla alakalı 64 adet çeşitli ölçeklerde harita, adaylık dosyasında yer aldı. Belediyemiz bünyesinde mevcut olan ve TREDAŞ, GAZDAŞ doğalgaz firmasından alınan haritaların yanı sıra UNESCO ekibince de yeni haritalar oluşturuldu. Örn; alanla ilgili yükselti analizi paftası, kullanım alanları analizi paftası, mülkiyet analizi paftası, Selimiye Camii ve çevresinde yer alan ağaçlara ait paftalar gibi...
Ayrıca dijital ortama da aktarılmış tüm bu belge ve bilgiler Belediyemizce oluşturulacak olan UNESCO Merkezi'nde tüm ilgililere erişim amacıyla açık olacaktır.


Edirne Belediyesi tarafından 16-17 Kasım 2009 tarihlerinde Selimiye Camii ve Külliyesi çalışmasının da yer aldığı uluslar arası bir sempozyum da gerçekleşti. Türkiye ile birlikte 10 ülkeden 40'ı aşkın bilim adamının katılımıyla bilimsel anlamda düzenlenen, UNESCO'ya bağlı "ICOMOS-CIVVIH'ın (Uluslararası Anıtlar Ve Sitler Konseyi - Uluslararası Tarihi Kentler ve Küçük Yerleşmeler Komitesi)Akdeniz Dünya Miras Şehirlerinde Yönetim Planı çalışmaları başlığı ile bu çalışma uluslararası boyuta taşındı.

Şehrimizin en önemli simgelerinden olan Selimiye Camii ve Külliyesi'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması çalışmasının danışmanlığını Prof. Dr. Nevzat İLHAN yürüttü. Çalışmanın diğer önemli ayağı olan "alan yönetimi" çalışmasının başkanlığını Başkan Yardımcısı Namık Kemal DÖLENEKEN yürütmektedir. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan AB ve Uluslararası İlişkiler Bürosu çalışanları bu önemli çalışmayı gerçekleştirmiştir. Büro çalışanları, Büro sorumlusu Şef Mesude Şenol, Sanat Tarihçi Işılay Yıldırım, Alan Yönetim Uzmanı Yaşagül Ekinci, tarihçi Özlem Uçar, Bilgisayar Teknikeri-Grafiker Altay Mocan, Harita Teknikeri Berk Çakır ve tercüman Hikmet Çavuşoğlu'ndan oluşmaktadır.


Diğer Fotoğraflar

DİĞER HABERLER