TARİH MÜZESİ'NDE TARİHİ SİYAH BEYAZ FOTOĞRAFLAR SERGİSİSalı, 19 Ekim 2010

TARİH MÜZESİ'NDE TARİHİ SİYAH BEYAZ FOTOĞRAFLAR SERGİSİ Balkanlardan kareler

Bölge Tarih Müzesinde üç ülkeden görüntüler. "1912 - 1913 Gibson Arşivi, 2009 - Bulgaristan'a dönüşü" fotoğraf sergisi, o dönemde arkeolog olan Bogdan Filov'un 1912 - 1916 yılında gerçekleştirmiş olduğu bilimsel kültürel mirasları tespit ve koruma çalışmalarını göz önüne seriyor.

Sergide, bir zamanlar Osmanlı toprakları içerisinde olan Makedonya ve Yunanistan'ın yanı sıra Edirne ve Kırklareli'den yaklaşık 100 yıl önce çekilen görüntüler yer alıyor. Görüntülerde bir zamanlar Trakya ve Bizans kültürlerine ait olan, ancak günümüzde artık var olmayan yapıtlar da var.

Serginin bir de ilginç tarafı var. O da Bogdan Filov'un çekilen her fotoğraf sonrasında not defterine o fotoğraflarla, kişilerle ve olaylarla ilgili not düşmüş olmasıdır. Bu notlar kısaltılmış halde sergilenen her fotoğrafın yanıpeşinde bulunmaktadır. Edirne'nin Bulgar ordusu tarafından ele geçirdikten sonra, fotoğraflanan Selimiye Camisi'nin yanındaki notta şunlar yazıyor. "2 Nisan 1913 Salı - Edirne. ...Edirne'ye girerken çariçeye rastladık. Kendisi arabadan inip bir yere kadar bizimle yürüdü. Bizlere, Sofya'da bir komite oluşturulduğunu, bu komitenin Selimiye Camisi'ni kiliseye dönüştürmek istediğini ve kendisinin bu konuya karşı çıkıp, bizlerden destek beklediğini söyledi. Benim düşüncem önemli ve tarihi mimariye sahip camilerin devlet malı olarak kalmaları, ancak oralar Türkler tarafından ziyarete ve kullanılmaya açık olmalıdır".

Belediye Başkanı Hasan Azis, bu serginin burada açılmasının bir kez daha Kırcaali'nin bir hoşgörü ve kültür başkente dönüştüğünün en belirgin örneğidir dedi.

Çok sayıda tarih, fotoğraf ve kültür severin katıldığı etkinlikte GERB Milletvekili Tsveta Karayançeva da vardı.

Sergi, Kırcaali Günü için hazırlanan kültür programı çerçevesinde Başkan Azis'in himayesi altında ve Kırcaali Amerikan Dostları Derneği Başkanı Valentina İvanova'nın girişimiyle gerçekleşiyor.

Gibson Arşivi'nin kendisi 480 adet fotoğraftan oluşmaktadır ve Tarih Müzesi'nde sergilenler ise bu değerli arşivin çok ufak bir kısmıdır. Fotoğrafçı İvo Hacımişev tarfından verilen bilgiler arasında, Türkiye'den 50 eğitim ve bilimsel kuruluşun bu kaynaklardan yararlandığı belirtildi. Kendisi, koleksiyon sahibi kişiyi Gibson ile bağlantıya geçirmiş ve eski cam negatifleri bizzat taramış.


Diğer Fotoğraflar

DİĞER HABERLER