Tarım üreticilerine 2013 yılı için 1 milyar leva sübvansiyon sağlanacakSalı, 19 Şubat 2013

Tarım üreticilerine 2013 yılı için 1 milyar leva sübvansiyon sağlanacakTarım ve Gıda Bakanı Dr. Miroslav Naydenov, Pernik şehrinde çiftçilerle görüşme yaptığı sırada, "Tarım üreticileri 1,073 milyar levaya yakın Avrupa Birliği'nden sağlanan sübvansiyon alacaklar" diye açıkladı. Görüşme, GERB Milletvekili İrena Sokolova tarafından organize edildi.

Geçen yıla kıyasla, sağlanan finansmanlar yaklaşık 150 milyon leva daha fazla. Bakan Naydenov, gelecek 2014-2020 program döneminde Bulgaristan'da tarım sektörünün gelişmesi için 15 milyar leva sağlanacağını vurguladı.

Bakan Naydenov, "Gelecek program döneminde Kırsal Kesimlerin Kalkınması Programı kapsamında sağlanan mali kaynaklar Avrupa Komisyonu'ndan izin istenmeden herhangi bir tedbirden başka bir tedbire aktarılabilecek. Her bir AB üyesi ülkenin programın ayrı ayrı tedbirlerince sağlanan finansmanları taksim edebilme imkanı olacak" diye izah etti.


DİĞER HABERLER