Tarım ve Gıda Bakanı Prof. İvan Stankov: "Tarımda düşük verimliliğin arttırılması için stratejiler hazırlanacak"Çarşamba, 27 Mart 2013

Tarım ve Gıda Bakanı Prof. İvan Stankov: Bugün Kırcaali Arpezos otelinin konferans salonunda Tarım ve Gıda Bakanı Prof. İvan Stankov, bölgeden tarım üretici, il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde görevlilerle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Kırcaali Valisi İvanka Tauşanova ve Vali Yardımcısı Esat Sadık da hazır bulundular. Prof. Stankov, geçici hükümetin kısa döneminde Tarım ve Gıda Bakanlığı'na çok önemli görev düştüğünü belirtti. Bakan, Avrupa Birliği'nin 2014-2020 program dönemi için Ortak Tarım Politikası'nda Bulgaristan'ın önceliklerini savunmaları gerektiğini vurguladı. AB'nin Tarım ve Balıkçılık Bakanlar Kurulu önünde Bulgaristan'ın 9 öncelik, AB Başkanlığı önünde ise 6 öncelik arz ettiklerini açıkladı. Prof. Stankov, bulundukları tekliflerin yüzde 80'inin şu aşamada kabul edildiğini vurguladı.

Birinci öncelik olarak, üretim için sübvansiyonlar sağlanmasıdır. Yüzde 12 ve artı doğrudan doğruya yapılan ödemelerden yüzde 3'ü üretim yapan tarım üreticilerine ödenecek. Bununla hayvan besiciliğin, sebze ve meyve yetiştiriciliğin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Geçici Bakan, Brüksel'de yapılacak görüşmelerde tütün ve gül üretimi konusunu ortaya atacaklarının altını çizdi. Bakan bu sektörlerin ülkemiz için çok önemli olduğunu vurguladı.

Dönüm başına ödeme yapma şemasına göre 2020 yılına kadar mali destek sağlanacağını bildirdi. Organik tarım için de sübvansiyonlar olacak. Ekim nöbeti uygulaması için dönüm başına 18 Euro ödenecek.

Sübvansiyon ödemelerinde 150'den 300 bin levaya kadar tavan olması düşünülüyor. Bakan, henüz Bulgaristan için tam olarak belirli olmadığını açıkladı. Genç çiftlik sahipleri ve küçük çiftliklerin teşvik edileceğini belirtti.

Kırsal bölgelerin kalkınması için sağlanan mali kaynaklardan yüzde 25'inin tarım için aktarılabileceğini ileri sürdü. Meyve ve sebze üreticileri gruplarına yardım sağlanılmasının da konuşulduğunu kaydetti. Kırsal Bölgelerin Kalkınması Programı'nın daha büyük imkanlar vereceğini dile getirdi.

Geçici Bakan, İş-Bilim Konseyi kurulacağını haber verdi. Bu konseyin tarımda düşük verimliliğin arttırılmasına yönelik stratejiler hazırlayacağı belli oldu.

Geçici Bakan, yeni program döneminde dağlık bölgelerde yaşayan tarım üreticilerine yönelik cins ve tohum, sulama sistemleri, üretimden erken vazgeçme, süt şişelerinin korunması, organik tarım, uçucu yağ bitkileri ve başka şeyler için desteklenecek tedbirlerin uygulamaya gireceğini açıkladı.


DİĞER HABERLER