T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan, ATAKA'nın saldırısına kınamaCumartesi, 21 Mayıs 2011

T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan, ATAKA'nın saldırısına kınamaBulgaristan'daki Ataka Partisi taraftarlarının 20 Mayıs 2011 tarihinde Sofya Banyabaşı Camiinde Cuma namazı kılan cemaate yönelik saldırısını esefle kınıyoruz.
En temel hak ve özgürlüklerden olan ibadet özgürlüğüne yönelik bu menfur saldırının faillerinin ve kışkırtıcılarının süratle yakalanarak gerekli cezaya çarptırılmalarını önemle bekliyoruz.
Ataka'nın ırkçı tutumunun bir tezahürü olan bu saldırının bir daha yaşanmaması için Bulgar makamlarının gerekli tedbirleri süratle alması, Bulgaristan'ın uymakla yükümlü olduğu uluslararası hukuk ilkeleri ve insani değerler açısından bir gerekliliktir.
Bu gelişmelere bir AB üyesi ülkede şahit olunması özellikle dikkat çekicidir. Bununla beraber, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Parvanov ile Başbakan Borisov'un olayın hemen akabinde yapmış oldukları açıklamalar doğru yönde atılmış adımlar olarak memnuniyetle karşılanmıştır. Aklı selimin sesini temsil eden bu açıklamaları gerekli tedbirlerin süratle alınacağının bir güvencesi olarak görüyoruz.
Avrupa genelinde gözlemlenmekte olan ve AB'nin de üzerinde inşa edildiği temel değerler bütününe taban tabana zıt olan ve son dönemde Avrupa genelinde giderek artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı, dışlayıcı milliyetçilik ve İslamafobi gibi insanlığa karşı suç niteliğindeki bu gibi akımlar karşısında gösterilen genel tepkisizlik maalesef Sofya'da yaşanan bu alçakça saldırı gibi gelişmeler için uygun ortamı da hazırlamaktadır.
Türkiye, Avrupa genelinde yükselen ırkçılık konusunu ve Avrupa'nın çok kültürlülüğüne yönelik tehditleri AK, AGİT ve AB gibi kurumlar nezdinde de gündeme getirmeye devam edecek, kıtamızın barış, huzur ve istikrarı ile ortak geleceği için bu gibi olayların önlenmesini teminen gerekli önlemlerin alınmasının takipçisi olacaktır.


DİĞER HABERLER