Tekelleşme – medyanın bağımsızlığını tehdit etmektedirPazartesi, 18 Nisan 2011

Tekelleşme – medyanın bağımsızlığını tehdit etmektedir Dünya'da bir çok ülkeyi etkileyen medya krizi Bulgaristan'da da ciddi bir şekilde hissedildi. Ve dünya ekonomik krizinin baskısı altında daha da derinleşti. Fransız ‘Le monde' , ABD'de çıkan ‘New york times' gibi otoriteli büyük gazeteler dahi iflas eşiğine geldi. Bizde bazı gazeteler ve dergiler piyasa dışında kaldı, diğerleri sahiplerini değiştirdi. Ayakta kalmayı başaranlar, tirajlarını kısıtlama zorunda kaldı, bu da öte yandan reklam verenlerin ilgisini azalttı.

‘Sega' gazetesinden yorumcu Svetoslav Terziev basının gelir yetersizliği ve masraflarını karşılayamaması kendisini zayıf kıldığı ve bağımsızlığını zedelediğini yazdı. Yorumcuya göre yeni ekonomik zorluklar medyaların kilo kilo satın almasını mümkün kıldı. Ve bu da öte yandan çok sayıda gazete olduğu gibi elektronik medyayı da belirli grupların elinde kalmasını sağlıyor.Özel medyalardaki tekelin oluşturulması ifade özgürlüğünü tehdit ederken değişik görüş açılarının da öne sürülmesini sınırlıyor. Bunu Bulgar gazeteciler Birliği bir tartışma sırasında bildirdi. ‘Fridrih Ebert' vakfından Penço Hubçev bizde iki medya tekelinin gözlendiğini bildirirken şunları izah etti:
‘Birinci tekel iktidardakilerin faaliyetlerini diğer siyasi partilere bakarak medyadaki yansımasını oluşturuyor. İkinci tekel basının yayılması, satışlarında gözleniyor. Ve artık gazete sahiplerinin oluşturduğu tekele de varılması gündemdedir. ‘Market links' ajansının ulusal çaptaki 7 günlük gazetesinde yaptığı araştırma sonuçlarına göre 2009 yılının sonlarından 2010 yılının Eylül ayına kadar Başbakan Boyko Borisov'un ismi tam 6 625 kez kullanılmıştır, İçişleri Bakanı Tsvetan Tsvetanov'un ismi yaklaşık 3000 kez ifade edilmektedir. Muhalefet lideri Sergey Stanişev'in ismi ise sadece 1411 kez yer alıyor haberlerde. Aynı zamanda gazetelerde çıkan yayınlarda Boyko Borisov haberleri çoğunlukla olumlu, ya da tarafsız. Muhalefet hakkında yazılar ise genelde olumsuz. Bizde bir medya grubunun Bulgaristan'da gazete satışlarının yüzde 80'ninin sahibi olduğu bilinmektedir. Geçiş döneminin başından bu yana ülkede siyasi süreçlerinin bu şekilde taraflı yansıtılması görülmemişti. Ve medya bu açıdan topluma borçludur.Artık medyanın dördüncü güç sıfatını kaybettiği konuşuluyor, diyor Penço Hubçev.

Gazeteci Svetoslav Terziev, medyanın tekelleşmesinin bir çok devleti etkileyen bir hastalığa dönüştüğünü söylüyor. İfade özgürlüğü ve gazetecilerin hakları İtalya ve Fransa gibi ülkelerde dahi tehdit altındadır. İtalya Başbakanı Silvio Berluskoni'nin medya imparatorluğu mevcut, birkaç TV'ye el koymuştur ve reklam kurallarını belirlemektedir. Fransa'da ise bir banka bölgesel basını kontrol etmektedir ve ülkede elektronik medyaların üçte birinin sahibidir. Bizde de bir banka medyanın satışlarını finanse etmektedir.
Tekellerin finanse edilmesi devletin menfaatinedir çünkü böylece medya uslu ve yönlendirmek için çok uygun olur.Terziev şunları belirtiyor:
`Medya tekeli bizde çok daha kaba ve direktir çünkü sadece medyayı değil basın satışlarını, basından kazancı fethetmiştir. Bizde reklam da tekel altındadır. O da çoktan beri uygulanmaktadır. Reklamdan elde edilen gelirlerle medyalar kolayca yönlendirilebilir. İlk tekeli bizde yıllar önce Alman WAZ medya grubu oluşturdu. Bir çok yoklama yapıldı ama onlara karşı kurum ev yetkililer çok sabırlı davrandı.Bölgesel yayınlara da el koyarak WAZ grubu bölgesel basını öldürdü. Ve sonunda gördüler ki artık fazla kazanç sağlayamıyorlar ve ülkeyi terk ettiler. İktidardakiler niye kapadı gözlerini? Çünkü iktidar ile medya tekeli arasında bir anlaşma var. Ve bu toplumun çıkarlarını zedelemektedir. Toplum iktidarı denetlemek için haberdar olmalı, bilgi sahibi olmalıdır.'DİĞER HABERLER