TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİMİZ BİLKENT ÜNİVERSİTESİNDE DÜZENLENECEK OLAN HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSUNA KATILACAKPerşembe, 18 Haziran 2009

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİMİZ BİLKENT ÜNİVERSİTESİNDE DÜZENLENECEK OLAN HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSUNA KATILACAK 6 - 15 Temmuz tarihleri arasında Ankara Bilkent Üniversitesi Komşu Ülkeler Kurs Programları Direktörlüğü tarafından Hizmet İçi Eğitim Kursu Düzenlenecek. Her yıl Bilkent Üniversitesi tarafından düzenlenen bu kurslara bu yıl Bulgaristan'ın Kırcaali, Burgaz, Şumnu, Rusçuk illerinde çalışan on Türkçe öğretmenimiz katılacak. Bilkent Üniversitesi hocalarının Bulgaristan'daki Türkçe öğretmenlerimize yönelik çalışmaları 2005 yılında başladı. O zamandan bu yana Bilkent Üniversitesi Bölge Ülkeler Kurs Programları Direktörü Dr. Rasim Özyürek başkanlığında Kırcaali'de Türkçe öğretmenlerine yönelik seminerler düzenlenmektedir. Geçen yıl da Hizmet İçi Eğitim Kursuna katılmak üzere Kırcaalili Türkçe öğretmenlerimiz Ankara'ya davet edilmişti. Bulgaristan'daki Türkçe eğitimine büyük katkısı olan bu tür etkinliklere Türkçe öğretmenlerimiz de büyük ilgi duymaktadır.


DİĞER HABERLER