Türkiye Büyükelçisi: "Tek isteğimiz buradaki Türkler eşit vatandaş olarak yaşasınlar"Perşembe, 24 Mart 2011

Türkiye Büyükelçisi: Bugün Türkiye Cumhuriyetinin yeni Sofya Büyükelçisi İsmail Aramaz Kırcaali'yi resmi ziyarette bulundu. Beraberindeki heyette T.C. Filibe Başkonsolosu Ramis Şen de vardı.
İlk önce Vali İvanka Tauşanova ile görüşen büyükelçi daha sonra Belediye Başkanı Hasan Azis tarafından karşılandı. İkisi görüşmeden sonra basına açıklamada bulundular. Başkan Azis konuğunu Kırcaali ile ilgili gerçekleştirdiği geçmiş, güncel ve gelecek planlarıyla tanıştırdığını belirtti. Kırcaali'nin çeşitli etnik ve dini gruplardan ibaret nüfusunun özelliğine değinildiği bildirildi. Başkan, İsmail Aramaz'a Bulgaristan'ın en büyük projeleri olan Kırcaali Üreticiler Pazarı, Arda nehri üzerindeki "Su Aynası" ve yeni kurulan Kırcaali Arpezos Parkını tanıttığını açıkladı. Şehrin 250 bin metre karelik bir kısmında gelecek Türk yatırımcıların ilgisi sayesinde sanayi bölgesi oluşturulmasına büyük dikkat verildiğini söyledi. Başkan öğleden sonra konuğuna bu yeri ve önemli inşaat projelerini göstereceğini bildirdi. Ayrıca son 30-40 yılda bölgede en büyük yatırım yapan "Teklas" şirketi de ziyaret edileceği anlaşıldı. Çünkü 350 işçi çalıştıran şirket, önümüzdeki yılın ortasında onları 750-800'e yükseltecek. Bu yatırımın Kırcaali Belediye yönetiminin yardımıyla mümkün olduğu belirtildi. Başka bir konu olarak Kırcaali'nin kardeş Türk Belediyeleriyle iyi iş birlik kurması belirtildi. Hasan Azis, "Aynı zamanda Kırcaali Belediyesi olarak, hükümetin uyguladığı baskıya değinmeden geçemedik. Özellikle Kırcaali'de uygulanan idari baskıyı ifade ettik. Tüm Bulgaristan'da en çok denetlenen (143) Belediye olarak bilindiğimiz gerçeği de saklamadım. Tabii ki, bunu sadece büyükelçiyi bilgilendirme acısından paylaştım. Bizim için yabancı ülke diplomatlarının idarenin çalıştığı yöntem ve araçları bilmeleri çok önemli, çünkü baskı özellikle bazı belediyelere karşı kasten yapılıyor. Bu idare şeklinin demokrasiye, Avrupa biçimli yönetime, düşünüş ve davranış açısından bugünkü gerçekliğe aykırı geldiğine eminiz" dedi. Başkan, eski Türk tiyatrosunun durumunu da anlattığını söyledi ve bundan sonra artık Türkiye Cumhuriyeti'nin Sofya Büyükelçiliğinden ve Filibe Başkonsolosluğundan güçlü bir destek beklediklerini ifade etti. Bu desteğin Kırcaali ve Türkiye'de yatırımcılar arasında daha yakın ilişkiler kurulması anlamında gördükleri anlaşıldı. Hasan Azis, "Biz şehrimizin 250 bin metre karelik sanayi bölgesiyle yatırım için büyük imkanlar sağladığının Türkiye Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu tarafından bilinmesini istiyoruz" diye vurguladı.
Büyükelçisi İsmail Aramaz'ın konuşmasından yaklaşık dört aydır Bulgaristan'da bu görevde olup, Burgas'ı, Tırgovişte'yi, Smolyan'ı ve Plovdiv''i ziyaret ettiği anlaşıldı. Büyükelçi, "İlk defa Kırcaali'ye geliyorum. Bulgaristan'da bu görevi yapmaktan büyük bir onur duyuyorum. Bulgaristan'ın tarihine, kültürüne, insanına büyük ilgi ve saygı duyan bir insanım. Bununla ilgili, aslında Türk-Bulgar ilişkilerinin geliştirilmesi Büyükelçisi görevini yapmak istiyorum" dedi. Sayın Aramaz, Türkiye'nin Bulgaristan'la ilişkilerinde iki prensibi gözetlediğini belirtti. Bunların egemen eşitlik ve karşılıklı yarara dayalı somut işbirliği olduğunu açıkladı. Büyükelçi, " Türkiye Kırcaali'ye yakın bir ülke, Türk ekonomisi 2010 yılında %8 oranında büyüdü. Türkiye'de 2000 kilometrenin üzerinde bir ağıya sahip olacak, 250 kilometrenin üzerinde hız yapacak bir hızlı tren projesi yürütüyoruz. Bu ağı 2014 yılında hazır olacak. Bu projenin Bulgaristan'ın da gerek, Kafkasya'daki gerek, Orta Asya'daki eski ticari ilişkilerini canlandırmasına katkıda bulunacağına inanıyoruz. Bulgaristan'ın Avrupa Birliği üyeliğinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Benim son görevim NATO'daki Türk daim temsilcilikti. O zaman Bulgaristan'ın NATO'ya girmesi için büyük destek verdiğimizi hatırlıyorum. Bizim de AB'ne katılım perspektifimiz var. Arzum Bulgaristan'ın AB üyeliğinin yanı sıra Türkiye'nin de ekonomik potansiyelinden tamamlayıcı bir unsur olarak yararlanması" diye dile getirdi. Türkiye Büyükelçisi, "Hasan Azis'le görüşmeden önce Vali İvanka Tauşanova ile yararlı bir görüşmemiz oldu. Bulgaristan'la sadece dostluk, kardeşlik ve işbirliği olmasını istediğimizi dile getirdim. Gerek valinin, gerek Belediye Başkanının dile getirdiği ekonomik hususlar not ettim. Aslında bölgeye daha çok Türk şirketinin gelmesini arzu ederiz. İki ülkenin ticaret rakamları çok düşük. Geçen yıl Türkiye Bulgaristan'a 1,1 milyar euroluk mal satmış, Bulgaristan ise Türkiye'ye 1,3 milyar euroluk mal satmış. Aslında Türkiye'nin dış ticareti 120 milyar dolar civarındaydı." dedi. Sayın Aramaz, Bulgaristan'ın Türkiye sattığı malların bile Türk şirketlerin yaptığını söyledi. Bunu daha çok Bulgar şirketlerinin yapmasını istedikleri anlaşıldı. Aramaz, "Daha çok Türk şirketlerinin buraya gelmesini vize problemi engelliyor. Bu konuyu Bulgar makamlarıyla görüşmelerimde hep dile getiriyorum" diye dikkat çekti. İsmail Aramaz, "Kırcaali'de büyük bir Türk topluluğu yaşıyor. Buraya ilişkin tek arzumuz, buradaki Türk kökenli Bulgaristan vatandaşlarının eşit birer vatandaş olarak, huzur içinde yaşamalarıdır. Yani buradaki Türkler Bulgar komşuları kadar zengin ve onlar kadar fakir olsunlar " diye belirtti. Büyükelçi, Bulgar-Türk ticari ilişkilerinin vize sorunundan başka Bulgaristan'ın AB üyesi ülkelerle ticaret yapmaya ağırlık verdiği sebep gösterdi. Bunun iki ülkenin birbirini daha iyi tanıyınca daha ileri bir noktaya götürüleceğini ifade etti. Büyükelçi, "Kültür Bakanıyla görüşmem oldu, o Bulgar Ulusal Televizyonunda 10 dakikalık Türkçe haber programının kaldırılmasını isteyen çevrelerden söz etti. O zaman da basına ifade ettiğim gibi, 10 dakikalık da olsa, devlet TV'sindeki o haberlerin sembolik bir önemi var. Bu da Türklerin Bulgaristan'ın bir parçası olarak kabulünün kanıtıdır. Aynı zamanda Bulgaristan'ın kendi içindeki unsurlara yönelik hoşgörüşünün kanıtıdır. 1990'ların sonunda kabul edilen haber programlarının 2010'lu yıllarda AB üyesi bir ülkede kaldırılmasının sağlanması mümkün değil" diye altını çizdi. Bu anlamda, Türkiyede 24 saat Kürtçe yayın yapan devlet kanalını örnek verdi.
Daha sonra Türkiye Büyükelçisi İsmail Aramaz Bölge Müftülüğünü ziyaret etti. Burada kendisini Bulgaristan Müslümanları Yüksek Şura Başkanı Şabanali Ahmed ve Bölge Müftüsü Beyhan Mehmed karşıladılar. Onlar Bulgaristan'ı ve bölgeyi ilgilendiren dini konuları görüştüler.
Müftülükten sonra misafirler merkez "Aziz Georgi" kilisesini ziyaret edip, Peder Petır Garena ile görüştüler. Peder çeşitli etnik ve dini mensubiyeti olan Kırcaalilerin hep birlikte bir bütün olarak hoşgörü içinde yaşadıklarını belirtti. Peder, Türkiye Büyükelçisine sembolik olarak bir maden para hediye ederek, dostluğunu satın almak niyetiyle değil, Kırcaali'deki kardeşliğe katılması dileğinin ifadesi olduğunu dile getirdi. Dostluk teklifini memnuniyetle kabul eden İsmail Aramaz da Papaza bir paket şekerleme hediye etti.
Daha sonra Türkiye Büyükelçisi "Ömer Lütfi" Türk Kültür Derneğinde Kırcaalilerle görüştü.


DİĞER HABERLER