ÜLKEDEKİ DURUM ÇEKİNİLMEZ!Perşembe, 27 Mayıs 2010

ÜLKEDEKİ DURUM ÇEKİNİLMEZ!Açık Toplum Enstitüsünün duyurduğu sosyolojik anket sonuçları Bulgaristan'daki ekonomik durumunun ne kadar kötü olduğunun bir göstergesidir. Ankete katılan kişilerin üçte ikisi ülkedeki durumun çekinilmez hale ulaştığını, son on iki aylık kısımda maddi açıdan zorluklar çektiğini ve de ekonomik krizden doğrudan etkilendiğini söylüyorlar. Bunun yanında da çoğu vatandaş, önümüzdeki bir yılda ülke ekonomi durumunun düzeleceğine inanıyor.

Bulgaristan, üretim gücü bakımından Avrupa Birliğinin en sonunda gelmektedir. Ankete katılanların %30'u hükümetin uygulamış olduğu kriz önleyici önlemlerine olumlu bakmazken, %25'i de hükümetin bugüne dek herhangi bir kriz önleyici önlem aldığına inanmıyor. En büyük destek, vergilerin ve sigortaların azaltılması, devlet memurlarının kendi sağlık sigortalarını karşılamaları, alkole ve sigaraya ödenen tüketim vergisinin yükseltilmesi fikri görmekteyken, en az destek de maaşların ve emekli maaşlarının azaltılması ve de KDV ile düz verginin yükseltilmesi fikri görmektedir.

Ankete katılanlar, Bulgaristan'da son on iki ayda gelişme gösteren tek alanın iç düzen ve güvenliğin olduğuna inanıyor. Bununla beraber de en hızlı bir biçimde ekonomik büyüme, iş piyasası ve sağlık alanında reformların yapılmasını istiyorlar.


DİĞER HABERLER