ÜNAL TASİM: "DEVLET BÜTÇESİNDE TÜTÜN İÇİN PARA YOK "Çarşamba, 08 Aralık 2010

ÜNAL TASİM: 2 Aralık'ta Millet Meclisi önüne toplanan onlarca tütüncü devletin politikasını protesto ettiler. Memnun olmayan vatandaşlar iktidarda olanlara "İstifa" ve „Dyankov git", diye isyanda bulundular. Fakat bu hareketleriyle parlamentoda 2011 bütçesinin ikinci kez görüşülmesinde istenen 73 milyon Euro'nun eklenmesini sağlayamadılar.
Parlamento Tarım Komisyonu Başkan Yardımcısı olan Kırcaali Hak ve Özgürlükler Hareketi Milletvekili Ünal Tasim olayı medyalar önünde değerlendirdi.
"Dikkatimi çeken tütüncülerin protestosunun hafif şekilde geçmesi. Memnun olmamalarında çok haklılar, çünkü bu defa bütçede tütün için para ayrılmıyor. Avrupa Birliği üyesi olan 17 ülkeden sadece Bulgaristan'ın tütün üretimini durduruyor. Brüksel'in tütün ticaretine devletin mali yardım vermesini yasakladığı doğru değildir. Bununla ilgili belgeleri mali bakanına verdim", diye altını çizdi.
Ünal Tasim: " Tütün uzmanı protestoya katılan vatandaşların 2011 yılı bütçesinde 73 milyon euro ayrılması istemelerini haklı görüyor. Bu bağlamda, meslektaşım Prof. Aliosman İmamov'un da dediği gibi, bir kilo doğrulan tütünün rüsumundan sadece devlet 130 leva kazanıyor. Bu durumdan tütün üretimin devlet hazinesine kazandırdığı payın hesabı kolayca yapılabilir", dedi. Sayın Tasim, Bulgaristan'ın tütüne mali yardım salmamasının kararı sadece iktidarda olan kişilerin kararı olduğunu iddia ediyor. Tuhaf olan halkın büyük tepki vermemesi. İmkânların değerlendirilmesi artık devlet yöneticilerine bağlı. Tarım Bakanı'ndan belli belirsiz verilen bir söz var, eğer bütçe tamamlanıp artı kalırsa diye, ama bunlar boş lâflar, diye dikkat çekti.
Milletvekilimiz, bu konuda "GERB'e bağlı meslektaşlarının düşüncelerini bilmiyorum. Zaten bir fikirleri olsaydı, her halde dile getirirlerdi. Bulgaristan'ın böyle bir politika gütmesi sonucunda ülkede ancak şarap ve hububat üretimi olacak. GERB'in tarımcılık üzere anlayışı budur, yani bu konudan halleri haberleri yok. Dışarıdan tütün, meyve ve sebze ithal edeceğiz. Oysa her yıl bütçeye tütünden aşağı-yukarı 2 milyar leva giriyor", diye hükümeti bu hususta uyardı.


DİĞER HABERLER