Üreticiler Pazarı Şirketinin kredi borcu ödendiÇarşamba, 31 Ağustos 2022

Üreticiler Pazarı Şirketinin kredi borcu ödendi

Üreticiler Pazarı Şirketinin kredisi planlanandan önce ödendi. Pazar projesi için Allianz Bank'a 10 300 000 leva ödendi. Dün (30 Ağustos) Üreticiler Pazarı Şirketi İcra Müdürü Ramadan Veli, bankaya 440 000 leva ödedi ve yükümlülüğün tamamı karşılandı.

Veli, “Sadece faiz tutarı 2 milyon leva idi, ancak geri ödeme planı kapsamındaki erken taksitler sayesinde 600 000 leva düşürüldü” dedi. Kırcaali Belediyesine ait şirket müdürü, borçların erken ödenmesinden dolayı bankadan tebrik aldığını paylaştı.

Üretici Pazarı, Tarımsal ve Kırsal Kalkınma İçin Özel Eylem Programınca (SAPARD) hibe desteği verilen bir proje kapsamında inşa edildi. 15 yıl önce kredi de çekildi.

Ramadan Veli, “Kredi tasfiye edildi” dedi.

Belediye şirketinin raporunda şu ifadeler yer aldı: “31.12.2021 tarihi itibarıyla Üreticiler Pazarı – Kırcaali EAD'in kayıtlı sermayesi 961.500 leva olup, her biri 100 leva nominal değerde 9.615 adet hisseye bölünmüştür.

Şirketin 31.12.2021 tarihi itibariyle defter değerindeki sabit varlıkları 3.035 bin leva olup, şunları içerir: arsa – 899 bin leva; binalar ve yapılar – 2.073 bin leva, tesisler vb. – 56 bin leva ve yapım aşamasında olan maddi duran varlıklar – 7 bin leva.

31.12.2021 itibariyle şirketin dönen varlıkları 268 bin leva tutarında olup şunları içerir: müşterilerden ve tedarikçilerden alacaklar - 38 bin leva ve hak edilen alacakları temsil eden diğer alacaklar - 37 bin leva ve nakit para- 193 bin leva.

 31.12.2021 tarihi itibariyle şirketin yükümlülüklerinin toplam tutarı 1 938 bin levadır.

Bu tutarın 1 milyon levası Kırcaali Belediyesine ödenecek bir borçtur.

Kardjali BG Vesti


DİĞER HABERLER