Vali Kovaçev, devlet kurumlarını propaganda yasağı konusunda uyardıÇarşamba, 22 Şubat 2017

Vali Kovaçev, devlet kurumlarını propaganda yasağı konusunda uyardı Kırcaali Valisi Naço Kovaçev, erken Parlamento seçimlerinde daha iyi bir koordinasyon yapılması üzere devletin idari kamu kurumlarının Kırcaali'de yerel birimlerinin yöneticilerini toplantıya çağırdı. Onların her biri şahsını ve temsil ettiği kurumun gerçekleştirdiği faaliyetini tanıttı. Kovaçev, "Sizleri bu toplantıyı çağırmamın nedeni İdare Kanunu'nun 31.maddesi ve İl Özel İdaresi Çalışma Yönetmeliği'nin 7.maddesinin 1.fıkrası kapsamındaki Valilik görevine ait yasal yetkileri kullanmaktır. Bu kanun ve yönetmelikte Vali'nin yönettiği ilin sınırları içinde devlet politikasını yürüttüğü, yürütme organlarının faaliyetini koordine ve kontrol ettiği belirtilmiştir. Bu bağlamda şunun altını çizmek isterim ki, erken Parlamento seçimlerine ilişkin yapılacak siyasi propaganda döneminde her birinizin yönettiği devlet ve belediye kurumlarında ve devletin veya belediyelerin sermayesinde yüzde 50'den fazla hisseye sahip olduğu ticari kuruluşlarda Seçim Yasası'nın 182.maddesine göre seçim propaganda yasağına uyması gerekir. Kanuna uymanız ve size emanet edilen kamu idarelerinde çalışanların da bu yasağa uymalarını gözetlemeniz çağrısında bulunuyorum. Hükümet bu konuda taviz verilmesine izin vermeyecek ve bu tür bir hareketlere dair ihbarlar alındığında gerekli tedbirler alınacaktır" diye uyarıda bulundu.

Toplantıda Karayolları İl Müdürlüğü, Milli Gelir Ajansı Kırcaali Ofisi, Ulusal Sigorta Enstitüsü Kırcaali Şubesi, Devlet Otomobil Müfettişliği (DAİ) Kırcaali Şubesi, Jenda (Yaşlıköy)Devlet Av İşletme Müdürlüğü, Devlet Tarım Fonu Kırcaali Şubesi, Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı Kırcaali Şubesi, Bölge Sağlık Müfettişliği, Sosyal Koruma Ajansı Kırcaali Şubesi, Bölge Eğitim Müdürlüğü, Emek Müfettişliği Kırcaali Şubesi, Tarım İl Müdürlüğü ve Kırcaali İş Bürosu yöneticileri yer aldılar.


DİĞER HABERLER