Yerel Meclis, Ardino Belediyesi Yönetim Programı’nın Uygulanmasına İlişkin Yıllık Raporu kabul ettiÇarşamba, 23 Şubat 2022

Yerel Meclis, Ardino Belediyesi Yönetim Programı’nın Uygulanmasına İlişkin Yıllık Raporu kabul etti

Ardino (Eğridere) Belediye Meclisi, dönemin ikinci yılına ilişkin 2019-2023 Dönemi Ardino Belediyesi Yönetim Programı’nın Uygulanmasına İlişkin Yıllık Raporu oybirliğiyle kabul etti. Buna ilişkin öneri, Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban tarafından sunuldu. Bu, yerel Meclisin yılın ilk olağan toplantısında oldu. Belediye Meclis Başkanı Sezgin Bayram, toplantının açılış konuşmasında ilk önce mesai arkadaşlarını çalışmalarında başarılar dileyerek selamladı. Meclis toplantısında 18 gündem maddesi yer aldı.

Belediye Başkanı Müh. Şaban, 2021 yılına ilişkin sunduğu raporda, çabalarının hizmet yelpazesini genişletmek ve kalitesini artırmak için belediye ve birimlerinin idari kapasitesini iyileştirmeyi, toplumsal sorunların çözümüne sivil toplumun katılımı için koşullar yaratmayı amaçladığına dikkat çekiyor. Raporda ayrıca belediye yönetiminin çabalarının etkili idari ve sivil kontrol altında hizmetleri tüketicilere daha yakın hale getirmeye, yasallık, şeffaflık ve erişilebilirlik ilkelerine uyulmaya, ilçede teknik ve sosyal altyapı inşaatı, yeniden inşası, rehabilitasyonu ve bakımına yönelik olduğu kaydedildi.

2021'de ilçede yerel öneme sahip birçok proje uygulandı ve yalnızca Ardino kasabasının değil, aynı zamanda ilçede bulunan köylerin görünümünü de yenileyen ve iyileştiren altyapı projeleri özellikle dikkat çekiyor. Geçen yıl gerçekleştirilen tüm inşaat faaliyetleri ile Ardino ilçesi giderek daha fazla Avrupa şehri görünümü  kazanmaya başlıyor.

Meclis üyeleri, ayrıca Ardino İlçesinde Sunulan Hizmetlere İlişkin Yerel Harç ve Ücretlerin Belirlenmesi ve Yönetilmesine İlişkin Yönetmelik’te değişiklik yapan yönetmelik taslağını da kabul ettiler. Meclis, Ardino Belediyesinin faaliyetlerinde Avrupa Konseyi'nin Yerel Düzeyinde Yenilikçilik ve İyi Yönetişim Stratejisinde yer alan 12 iyi demokratik yönetişim ilkesini benimseyerek uyguladığını ve AB Yerel Düzeyde Yenilik ve İyi Yönetişim Etiketi alınmasına ilişkin altıncı başvuru prosedürüne katılmasına ilişkin öneriyi de kabul etti. Toplantıda ayrıca 2022 Yılı Belediye Konutlarının Elde Edilmesi, İdare Edilmesi ve Tasarrufuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapan yönetmelik taslağı da da onaylandı.

Güner ŞÜKRÜ


DİĞER HABERLER