Yıl sonuna kadar Kırcaali’de 69 sosyal konut hizmete girecekSalı, 06 Aralık 2022

Yıl sonuna kadar Kırcaali’de 69 sosyal konut hizmete girecek

“Kırcaali Şehrinde Sosyal Konut İnşaatı" projesinin kapanış basın toplantısında verilen bilgiye göre, yıl sonuna kadar Kırcaali'de Büyüyen Bölgeler Operasyonel Programınca uygulanan "Kırcaali Şehrinde Sosyal Konut İnşaatı" projesi kapsamında inşa edilen 69 sosyal konut resmi olarak hizmete girecek.  Sosyal hizmet kullanıcıları bu konutlara yerleştirilebilecek. Bu aşamada 25'i onaylanmış olan 63 başvuru yapıldı. Onlar, 55 kullanıcı için geçerli olacak. Basın toplantısında Dr. Müh. Hasan Azis, İnşaattan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Müh. Katya Mitovska ve Belediye İnsani Yardım Faaliyetleri Müdürü Şirin Süleyman yer aldı.

Projeyle ilgili ayrıntılar sunan Müh. Katya Mitovska, “Projenin toplam değeri 2 169 957,96 leva olup, bunun 1 844 464,26 leva'sı Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (EFRR) aracılığıyla Avrupa Birliği (AB) tarafından eş finansman ve 325 493,70 levası devlet bütçesinden eş finansmandır. Projenin temel amacı, uygun altyapıyı sağlayarak Kırcaali ilçesinde yaşayan savunmasız ve dezavantajlı grupların sosyal içerme ve entegrasyonunun teşvik edilmesi için koşullar yaratmaktır. Projenin özel hedefleri şunlardır: Kırcaali şehrinde İnşaat Teknik Lisesi’nin eski bir yurt binasında sosyal açıdan savunmasız gruplar için 69 sosyal konutun inşaatı; Kırcaali ilçesinde yaşayan dezavantajlı gruplar için sosyal hizmetlere, eğitime, istihdama, sosyal içermeye ve sağlık hizmetlerine eşit erişim koşullarının sağlanması.

Projenin hedef grubu savunmasız, azınlık ve sosyal olarak zayıf nüfus grupları ile kendi evleri  olmayan ve piyasa fiyatlarıyla kiralık konut fiyatlarını karşılayamayan diğer dezavantajlı grupları kapsamaktadır.

Projenin ana faaliyetleri, Kırcaali şehrinde İnşaat Teknik Lisesi’nin eski yurt binasında inşaat ve montaj işlerinin yapılması, ekipman teslimi, inşaat ve telif hakkı denetimi yapılması ile ilgilidir” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısının ifadesine göre, sosyal konutlar faaliyete geçmiş olup amacına uygun olarak kullanılabilecek. Müh. Mitovska, “Sosyal olarak dezavantajlı kişiler için çok aileli konut binası, her katta iki odalı 11 daire, her katta üç odalı 3 daire olmak üzere toplam 69 daire ile beş kattan oluşmaktadır. İki odalı dairelerde yemek pişirme köşesi bulunan bir oturma odası, bir yatak odası ve bir banyo bulunmakta, üç odalı dairelerde ise ikinci bir yatak odası veya ayrı bir mutfak bulunmaktadır. Her dairenin terası vardır. Her katta ayrı bir malzeme odası ve birinci katta lobi bölümünde tuvalet ile bir kapıcı odası bulunmaktadır. Engelliler için yeni bir asansör ve açık hava platformu yapıldı. Servis koridorunun güney kısmına acil durumlar için çelik yangın merdiveni yapılacak. Isıtma bireysel olup odalar ve diğer bölümler klimalar ve elektrikli konvektörler ile ısıtılacak. Sosyal konutlarda temel konut mobilya ve tefrişatların satın alınmasına maddi imkânları yetmeyen barındırılan kişiler için uygun yaşam koşulları oluşturuldu. Projenin hayata geçmesiyle birlikte yeni yapılan sosyal konut için mutfak dolapları, masalar, sandalyeler, yataklar ve gardıroplar gibi en gerekli donanım ve tefrişat sağlandı. Daireler donatıldı ve döşendi ve belediye sınırları içinde genel kabul görmüş yaşam koşullarına uygundur. Onlar, yerel halkın yararına Kırcaali Belediyesi tarafından yönetilecek. Bu sosyal konutlara insan yerleştirme özel bir yönetmelikle düzenlenecek. Bu sosyal hizmetten yararlananlar, sosyo-ekonomik durumlarını etkileyecek istihdam ve eğitime yönelik sosyal paket tedbirlerine katılabilecekler” dedi.

Belediye İnsani Yardım Faaliyetleri Müdürü Şirin Süleyman, “İnsanların sosyal konutlarda barınabilmesi için belirli kriterleri, yani savunmasız, azınlık ve dar gelirli nüfus gruplarından ve kendi evleri olmayıp piyasa fiyatlarıyla kiralık konut fiyatlarını karşılayamayan diğer dezavantajlı gruplardan olmaları gerekir. Ancak onlar çalışmak ve çocukları normal okula gitmek zorundadır. Bu, sosyal konut kullanıcıları için zorunlu olan sözümona “sosyal önlemler paketidir”. Sözleşmelerinde madde olarak belirtilen bu şartlardan birine aykırı hareket etmeleri halinde belediye bunları feshedebilir” diye açıklık getirdi.

"Kırcaali Şehrinde Sosyal Konut İnşaatı" projesinin doğal bir devamı olan "Şans" projesinin yöneticisi  Behrin Mestan, “Amaç, insanların kiralarını ödeyebilecekleri ve daha sonra istihdam edilmelerini gerektiren açık piyasada konut kiralayabilecekleri şekilde sosyalleşmeleridir” diye açıklık getirdi. Mestan, “Kiracılar ile akdedilecek sözleşmeler bir yıllık olup, azami 3 yıllık sürelidir. Daha sonra 10 yıl boyunca sosyal konut başvurusu yapmaktan men edilecekler” diye vurguladı.

Kırcaali Belediye Başkanı Dr. Müh. Hasan Azis, sosyal konut inşaatı projesinin hayata geçirilmesini zamanında ve önemli olarak tanımladı. Belediye Başkanı, “Sosyal konutlar inşa ederek, dikkatimizi toplumun en savunmasız gruplarına çekiyoruz ve bu projeyi birçok krizin yaşandığı bir zamanda uyguluyoruz. Bu krizlerden en kötü şekilde etkilenenler toplumumuzun bu savunmasız gruplarıdır” diye konuştu. Dr. Müh. Azis’in ifadesine göre, proje, kullanıcılara sağlık durumları, istihdamları ve çocuklarının sağlık ve eğitimine yönelik bir sosyal paket de sunarak belediyenin sosyal politikasını geliştirmektedir.

Proje kapanış basın toplantısında sosyal konut sakinlerinin metrekare başına aylık 0,60 leva veya ortalama olarak 30 ile 40 leva arasında kira ödeyeceği de netleşti.


DİĞER HABERLER