Yurtdışında yaşayan T.C. vatandaşlarına önemli duyuru: Borçların yeniden yapılandırılması başvuruları uzatıldıPazartesi, 16 Mayıs 2011

Yurtdışında yaşayan T.C. vatandaşlarına önemli duyuru: Borçların yeniden yapılandırılması başvuruları uzatıldıT.C.
BAŞBAKANLIK
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI
YURTDIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZA ÖNEMLİ DUYURU
BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI BAŞVURULARI UZATILDI

Halk arasında ‘Torba Yasası' olarak bilinen ‘Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ve Kanun Hükmünde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun' için süre uzatıldı. Daha önce son 2 Mayıs 2011 tarihinde sona ereceği açıklanan yeniden yapılandırma başvuruları 31 Mayıs 2011 tarihine kadar uzatıldı.
6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25/02/2011 tarihli ve mükerrer 27857 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve Kanunun bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Cumhuriyet tarihinin en büyük mali yapılandırması olan söz konusu Kanun ile;
1. Birikmiş borçlara ödeme kolaylığı,
2. Mükellef ile vergi idaresi arasındaki davaların sulh yoluyla çözümü,
3. İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için Kanundan yararlanma,
4. Matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere incelenmeme avantajı,
5. İşletmelerindeki emtia ile kayıtlarını uygun hale getirmek isteyen mükelleflere kolaylıklar,
6. Pişmanlıkla beyan uygulamasının teşviki,
7. Yapılandırılan borçların düşük oranlı katsayı ile taksitli olarak ödenebilmesi,
8. Yapılandırılan borçların kredi kartıyla da ödenebilmesi imkanı getirilmiştir.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız bu kanundan yararlanarak, özellikle gecikmeye uğramış emlak vergisi borçları, beyan edilmeyen kira gelirleri ve diğer vergi borçları için de 31 Mayıs tarihine kadar başvuru yapabilirler. Konuyla ilgili olarak vatandaşlarımız www.gib.gov.tr adresini ziyaret ederek, ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelere ulaşabilirler.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız ayrıca, 00 90 312 444 0 189 no'lu telefondan da bilgi alabilirler.


DİĞER HABERLER