"Benim Güzel Memleketim" konulu kompozisyon yarışmasıPazar, 24 Ocak 2016

 Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği "21 Şubat Uluslararası Anadili Günü" vesilesiyle geleneksel bir kompozisyon yarışması düzenliyor.

Kültürün nesilden nesile aktarılması, yaşaması ve gelişmesi dil sayesinde mümkün olabilmektedir. Milletleri meydana getiren unsurların başında gelen dil, aynı zamanda kültürün oluşması ve yaşamasında da en büyük görevi üstlenmiş durumdadır.

Anadilimiz Türkçe ile ilgili tartışmaların, engellemelerin ve zorlukların yoğun olarak yaşandığı bu günlerde Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği "Benim Güzel Memleketim" konulu bir kompozisyon yarışması düzenlemektedir.

Bu yarışmanın amacı öğrencilerimize, gençlerimize, velilerimize, öğretmenlerimize anadilinin önemini ve değerini vurgulamak, anadilimize sahip çıkılmasını, doğru öğrenilmesini, öğretilmesini, kullanılmasını ve korunmasını sağlamaktır. Bu konuda insanlara sorumluluklarını anımsatmak, anadilinin sevilmesi ve ona bilinçle sahip çıkılması konusunda insanları göreve çağırmak, daha duyarlı olmaları gerektiğini anlatmak.

Anadilimiz Türkçenin unutulmasının, unutturulmasının hatta yok olmasının önüne geçmek, doğru, düzgün öğrenilmesini ve kullanılmasını desteklemektir.

Velilerden çocuklarının anadillerini öğrenme konusunda daha sorumlu ve duyarlı olmalarını, anadillerine sahip çıkmalarını ve bilinçlenmelerini bekliyor, çocukların ve gençlerin anadillerini doğru öğrenmelerini, doğru kullanmalarını, sevmelerini ve benimsemelerini hedefliyoruz.

Dolayısıyla tüm çocuklarımıza ve gençlerimize bu yarışmaya katılma çağrısında bulunuyoruz.


Katılım Şartları:
• Kompozisyon konusu "Benim Güzel Memleketim"
• Yarışmaya Bulgaristan genelinde 8-25 yaş arası öğrenci ve gençler katılabilir.
• Anlatım tekniği serbesttir.
• Eserler Türkçe yazılmalı.
• Eserler okunaklı ve 2 sayfayı geçmemeli.
• Eserin son sayfasına yarışmacının adı, soyadı, yaşı, şehri/köyü, okulu ve telefon numarası yazılmalıdır.
• Her yarışmacı bir eserle katılabilir.
• Yazılar bir komisyon tarafından değerlendirilecek. Dereceye giren yarışmacılara ödül verilecek.
• Yazılarınız aşağıdaki adrese 16.02.2016 tarihine kadar gönderilmeli.
Adres:

Kırcali 6600, ul. "Belasitsa", No 1
Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği
E-mail: turkder.bg@gmail.com


DİĞER HABERLER