2020 yılında 4 yaşındaki çocuklar için okul öncesi eğitim zorunlu olacakCuma, 23 Şubat 2018

2020 yılında 4 yaşındaki çocuklar için okul öncesi eğitim zorunlu olacak2020 yılından itibaren 4 yaşındaki çocuklar için okul öncesi eğitim zorunlu olacak. Eğitim ve Bilim Bakanı Krasimir Vılçev tarafından Bakanlar Kuruluna sunulan 2013-2020 Dönemi Okulu Erken Terk Eden Çocukların Payının Azaltılmasına İlişkin Stratejisini 2018-2020 Dönemi Uygulama Planı'nın bir ay içinde hükümet tarafından onaylanması bekleniyor.

Dört yaşındaki çocuklar için zorunlu eğitim getirilmesi yönünde çalışan kurumların amacı, 2020 yılının sonuna kadar eğitimin bu yaştaki çocukları yüzde 90 oranında kapsamasıdır.

Şu anda zorunlu okul öncesi eğitim, 5 yaşındaki çocukları kapsamaktadır.

Plandaki 40 önlemin uygulanmasında sadece Eğitim ve Bilim Bakanlığı değil, birçok kurum yer alacak.

Örneğin, ergenler ve aileleri için Sağlık Bakanlığı, bölgesel sağlık müfettişleri ve belediyelerin sorumlu olacağı istenmeyen gebeliklerin nasıl önleneceği konusunda 400 eğitim programı (2018'den 2020'ye kadar) planlanmaktadır.

Aileleri yurtdışında yaşamak isteyen çocuklar için yeni bir kayıt prosedürü düzenleneceği anlaşıldı.

Ulusal ve bölgesel öneme sahip devlet ve belediye eğitim altyapısının iyileştirilmesi de öngörülüyor. Bunun için Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere dört bakanlık sorumlu olacak. Uygulama süresi 2018-2020'dir.

Okuldan erken ayrılma riski altında olan çocuklarla ilave ders çalışmaları yapılmasının yanı sıra kurslar yapılarak 16 yaşın üzerindeki gençlere okuma yazma eğitimi verilmesi öngörülüyor. Ayrıca derslerden geri kalan gençlere yardımcı olacak ek derslerin verilmesi planlanmaktadır.

İşyerinde öğrenme fırsatlarının da artırılması planlanmaktadır.

Halen yürürlükte olan tedbirler var. Örneğin, gelecek 2018/2020 eğitim ve öğretim yılı için 37 milyon leva olarak belirlenecek olan 7. sınıfa kadar ücretsiz ders kitapları sağlanmaktadır.


DİĞER HABERLER