Devlet üniversitelerinin 2018-2019 eğitim öğretim yılı harç tutarları belirlendiÇarşamba, 25 Nisan 2018

Devlet üniversitelerinin 2018-2019 eğitim öğretim yılı harç tutarları belirlendi Başbakanlık Basın Merkezinden verilen bilgiye göre hükümet, 2018-2019 eğitim öğretim yılında devlet üniversitelerine başvuru ve yarıyıl harç tutarlarını belirledi. Harç tutarları, üniversite yönetimlerinin önerileri temelinde belirlendi.

Öğrenci ücretlerinin azaltılması sadece Sofya Sveti Kliment Ohridski Üniversitesinde görülüyor. "Fizik Bilimleri" ve "Nükleer Kimya" uzmanlık alanlarındaki üniversite bölümlerine ilişkin öğrenim ücretleri en yüksektir. Örgün eğitim programına katılan öğrenciler için yıllık öğrenim ücreti 200 leva (mevcut eğitim öğretim yılı için 750 leva), açık öğretim programına katılanlar için ise 100 levadır (mevcut eğitim öğretim yılı için 3000 leva). Fakat Sofya Üniversitesi, "İdare ve Yönetim", "Hukuk", "Psikoloji" ve" Filoloji" uzmanlık alanlarındaki üniversite bölümlerine kabul edilen öğrenciler için öğrenim ücretlerini artırıyor. Örgün eğitim için öğrenim ücretinde artış miktarı 40-61 leva arasında değişiyor, açık eğitim için ise 100-160 leva arasında değişiyor. Sadece "Sosyal Faaliyetler" uzmanlık alanındaki üniversite bölümlerine kabul edilen açık eğitim gören öğrenciler için öğrenim ücretinde daha belirgin bir artış gözleniyor. Söz konusu öğrenim ücreti 300 levaya yükseltildi.

17 devlet üniversitelerinde okuyacak öğrenciler için başvuru ve yarıyıl harç tutarlarında herhangi bir değişiklik yoktur.Bu üniversiteler şunlardır: Burgaz Prof. Dr. Asen Zlatarov Üniversitesi, Şumnu Episkop Konstantin Preslavski Üniversitesi, Sofya Tenik Üniversitesi, Varna Teknik Üniversitesi, Sofya Yüksek İnşaat, Mimarlık ve Jeodezi Üniversitesi, Sofya Maden ve Jeoloji Üniversitesi, Sofya Ormancılık Teknik Üniversitesi, Sofya Tıp Üniversitesi, Varna Tıp Üniversitesi, Sofya Ulusal ve Dünya Ekonomi Üniversitesi, Varna Ekonomi Üniversitesi, Prof. Dr. Panço Vladigerov Ulusal Müzik Akademisi, Krıstyo Sarafov Ulusal Tiyatro ve Film Sanatları Akademisi, Filibe Müzik, Dans ve Güzel Sanatlar Akademisi, Sofya Ulusal Spor Akademisi, Sofya Lyuben Karavelov Yüksek İnşaat Okulu ve Sofya Kütüphane Bilimi ve Bilgi Teknolojisi Üniversitesi.

16 yüksek okulda bazı mesleki alanlarda öğrenim ücretleri ortalama yüzde 11,7 artırılıyor.

Filibe Paisiy Hilendarski Üniversitesinde idare ve yönetim, turizm, ekonomi, doğa bilimleri, matematik ve enformatik ve teknik bilimler hariç tüm mesleki alanlara ilişkin bölümlerde öğrenci harçları 40 leva yükseltiliyor. Veliko Tırnovo Sveti Sveti Kiril ve Metodiy Üniversitesinde "Pedagoji" mesleki alanlarındaki bölümlere kabul edilecek öğrenciler için öğrenim ücretinde 50 leva artış var. Teknik üniversiteler arasında Gabrovo'daki üniversitede örgün eğitime ilişkin harç tutarında 100- 240 leva arasında, açık eğitime ilişkin harç tutarında ise 30 levaya kadar artış var. Sofya Kimya Teknolojisi ve Metalurji Üniversitesinde tüm mesleki alanlarda eğitim için ödenen ücrette 50 leva artış olacak.

Tıp üniversiteleri arasında Filibe ve Plevne'deki okullarda ücretlerde artış var. Filibe Tıp Üniversitesinde Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği alanlarında örgün eğitim görecek olan öğrenciler 50 leva fazla ödeyecek. Plevne Tıp Üniversitesinde çeşitli mesleki alanlara ilişkin bölümlerde öğrenim ücretlerinde 50-100 leva arasında artış görülüyor.

Sosyal, ekonomik ve hukuki bilimler hariç olmak üzere Rusçuk Angel Kınçev Üniversitesinde tüm uzmanlık alanlarındaki eğitimlere ilişkin ücretlerde yüzde 6-8 arasında değişen artış var. Blagoevgrad (Yukarı Cuma) Güneybatı Üniversitesinde öğrenime ilişkin ücretlerde yüzde 11-24 arasında değişen artış var.

Mevcut ücretlerin ve yeni eğitim öğretim yılına ilişkin yüksek okulların yönetimlerinin önerdiği harç tutarlarının karşılaştırmalı analiz sonuçları 9 devlet üniversitesinde doktora eğitim ücretlerinin ortalama yüzde 13,1 oranında arttığını (20'den 300 levaya) gösterdi. 24 devlet üniversitesinde ve Bulgar Bilimler Akademisinde doktora harç tutarlarında bir değişiklik yoktur.


DİĞER HABERLER