Dört yaş çocuklar için okul öncesi eğitim zorunlu olacakPazartesi, 16 Aralık 2019

Dört yaş çocuklar için okul öncesi eğitim zorunlu olacakEğitim ve Bilim Bakanı Krasimir Vılçev, eğitim sisteminin zorunlu eğitim çağındaki çocukları ve öğrencileri kapsaması ve onların anaokulu ve okulu terk etmesinin önlenmesine yönelik kurumlar arası mekanizmanın uygulanması için koordinasyon kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Eğitim öğretim yılının başından bu yana eğitim sistemine 6 500 çocuk daha dahil edildi" diye kaydetti. Bakan, "Bu sayı, önceki iki yılda çok daha düşüktür. O zaman okulu terk etmiş veya okula kayıt olmamış toplam 42 500 çocuk vardı. Üç yıl içerisinde eğitim sistemine toplam 49 000 çocuk ve öğrenci dahil edildi. Üç yıl içerisinde eğitim sisteminden erken ayrılan çocuk ve öğrencilerin sayısı 6000'in biraz üzerindedir, yani 43 000 çocuğun eğitime kazandırıldığı net bir sonuçtan bahsediyoruz" diye kaydetti.

Bakan, "Lise eğitim sisteminin kapsadığı öğrenci sayısını, biraz da olsa, arttırdığımızı saptadık. Yaz aylarında gösterilen çabaların büyük bir kısmı, 8. sınıfa kayıt olmayan öğrencilerin oranını azaltmaya yönelikti. Liseden sonra okula devam etmeyen öğrencilerin oranı en yüksek—kız öğrencilerin oranı erkek öğrencilerin oranına göre daha yüksek" diye belirtti.

Vılçev," 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren 4 yaş çocuklar için okul öncesi eğitim zorunlu olacak" diye açıkladı. Bakan, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kanunu'nu Uygulama Yönetmeliği'nin bakanlığın Okul Öncesi ve Okul Eğitimi Kanunu'nda değişiklikler yapılmasına ilişkin kanun tasarısı hazırlamasını zorunlu kıldığını sözlerine ekledi.

Vılçev, 5 yaş çocuklar için okul öncesi eğitim zorunluluğu getirildiği sırada bunu gerçekleştirme imkanına sahip olmayan belediyelere iki yıllık bir süre tanındığını hatırlattı. Bakan, "Bu süre zarfında onlara ek finansman sağlanmadı. Halihazırda kanun tasarısını hazırlayacak bir çalışma grubu oluşturduk, ama genel prensip olarak 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren bazı istisnalar dışında bu kararı uygulamaya koyacağız" dedi.


DİĞER HABERLER