Dr. İbrahim Yalımov'un yeni kitabı çıktıÇarşamba, 19 Şubat 2014

Dr. İbrahim Yalımov'un yeni kitabı çıktıEtnik ve ulusal kimliğin mahiyeti, çeşitli türleri arasındaki ilişkinin incelenmesi azınlık topluluklarının gelecek vizyonu ile yakından ilintilidir.

Bu tür incelemelerle "Etnik toplulukların geleceği nedir?", "Onlar kendi kimliklerini geliştirmek için ne yapmalı?" gibi soruların cevabı bulunabilir.

Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'nün yeni bastığı Dr. Yalımov'un "Bulgaristan Türklerinin Etnik, Kültürel ve Dini Kimliği" isimli kitabında Bulgaristan'daki Türk topluluğunun etnik, kültürel ve dini kimliğinin oluşması ve sabitleşmesine dair bir inceleme sunuluyor. Bu süreçte eğitim ve edebiyatın büyük rolü üzerinde duruluyor. Bulgaristan Türklerinin kimliği açısından gelecekte tehlike oluşturacak temel meseleler özetleniyor.

Bu şekilde formüle edilen meselenin disiplinler arası bir karaktere sahip olduğu ve tarih, sosyoloji, kültür ve başka uzmanların katılımıyla kapsamlı derin bir araştırmanın başarılı olacağı belirtiliyor. Bununla birlikte ampirik çalışmalar da gerektirdiği kaydediliyor.

Yazarın amacı bu alandaki genel teori ve tarih ve kültürle ilgili yazılara dayanarak, Bulgaristan'daki Türk topluluğunun etnik, kültürel ve dini kimliğinin temel yönlerine biraz ışık tutmaktır.


DİĞER HABERLER