Dünya Bankası raporuna göre öğrencilerin yarısından fazlası okuduğunu anlamıyorCuma, 26 Ocak 2018

Dünya Bankası raporuna göre öğrencilerin yarısından fazlası okuduğunu anlamıyor Dünya Bankası tarafından hazırlanan "Eğitimin Vaat Ettiğini Gerçekleştirmeyi Öğrenelim" başlıklı dünya kalkınma raporuna göre, okuldaki öğrencilerin yüzde 44'ü matematikten anlamıyorlar, yüzde 53'ü ise ne okuduklarını anlamıyorlar.

Rapor, Bulgaristan'a ilişkin değildir. Rapor sonuçları, Dünya Bankası Kıdemli Eğitim Müdürü Jaime Saavedra tarafından sunuldu. Raporun özetinde Saavedra, şu üç sorunlu alana odaklandı: müfredat, öğretmenler ve okulların ve sistemin tamamının yönetimi. Kaliteyi elde etmek ve sonuçta öğrencilerin belirli yetkinlikleri kazanabilmesi için öğretmenlerin, sadece ortalama bilgi düzeyine sahip öğrencilerle değil, aynı zamanda bilgi düzeyi ne olursa olsun her bir öğrenciyle sınıf içinde çalışmaları gerektiğinin altını çizdi.

Bu nedenle, eğitim sistemindeki öğrencilerin genişlemesi ile ortaya çıkan büyük bir sorun, öğrenme olmayan okulların ortaya çıkmasıdır. Böyle bir problem, Latin Amerika ülkelerinde olduğu gibi, okuduklarını anlamayan öğrencilerin oranının yüzde 90'a ulaştığı Afrika'da da var.

Eğitim ve Bilim Bakanı Krasimir Vılçev, bu Dünya Kalkınma Raporu'nun karşılaştırmayı amaçlamadığını, aksine genel yönetim ile eğitim sistemleri tarafından karşılaşılan zorlukları vurgulamak istediğini belirtti. Vılçev, "Bizi çeşitli önemli konularda kışkırtıyor. Bu raporu okuyarak söyleyebileceğimiz şey, formüle ettiğimiz politikaların doğru olduğuna daha çok inandığımızdır" diye kaydetti.

Bakan'ın ifadelerine göre, en sık karşılaştığımız zorluk, bu hedefleri gerçekleştirmek ve bu politikaları formüle etmek için doğru araçları bulmak ve sadece finansal değil, aynı zamanda kurumsal da olan yeterli kaynakları yoğunlaştırmaktır. Bakan," Bu politikalar, uzun yıllar süren, bir hükümetin veya bir Millet Meclis'in görev süresinin ötesine geçen çabaları gerektirir ve siyasi konsensüse varılmasını çok isterim" diye kaydetti.

Raporda bildirilen bir diğer zorluk, okullarda yetişkinlere eğitim verilmesidir. Okuldan erken ayrılan öğrencilerin yüksek sayıda olması göz önüne alındığında bu mutlaka olması gereken bir şeydir.


DİĞER HABERLER