Hükümet, eğitimin geliştirilmesine yönelik dört ulusal program için para sağladıPerşembe, 12 Ekim 2023

Hükümet, eğitimin geliştirilmesine yönelik dört ulusal program için para sağladı

Hükümet, eğitimin geliştirilmesine yönelik dört ulusal program kapsamındaki faaliyetleri finanse etmek için 2023 yılı için belediyelere 6 224 518 leva mali kaynak tahsis etti. Finansman, "Her Çocuk İçin El Ele", "Boş Ders Saati Olmasın", "Mesleki Eğitim ve Öğretim" ve "Çocukların ve Öğrencilerin Kişisel Gelişimine Destek" adlı programlarca sağlandı.

Her Çocuk İçin El Ele Programınca 223 363 leva ödenek verilecek. Program, çocukların eğitim sistemine geri kazandırılması için çalışan ekipler, anaokuluna veya okula gitmesi gereken ancak kayıtlı olmayan her çocuk ve öğrenci için bir dizi önlemi, iyi uygulamaları ve ebeveynlerle etkileşimi, ayrıca risk altındaki öğrencilerle ebeveynleri veya velileriyle birlikte çalışmayı destekler.

Ayrıca 1 Kasım 2022 - 30 Haziran 2023 dönemi için Boş Ders Saati Olmasın Programı kapsamında anaokulları ve okullardaki yedek öğretmenlerin ücretlendirilmesi için 4 821 119 leva kaynak planlanıyor. Sağlanan ikame sonucunda öğrenme sürecinin sürekliliği ve okul müfredat ve program sistemlerinin uygulanması sağlanmıştır.

Ulusal Mesleki Eğitim ve Öğretim Programı için 7 belediye meslek ve düz lisesine 303 434 leva ödenek verildi. Onlar bu fonlarla maddi donatımın işgücü piyasasının gereksinimlerine uygun olarak modernizasyonuna yönelik onaylanmış projelerin finansmanının %65'ini peşin ödeyebilecek.

Çocukların ve Öğrencilerin Kişisel Gelişimine Destek Programınca proje uygulanması için 876 602 leva ödendi. Bu para, bilim, teknoloji, sanat ve spor alanlarında çocuklarla çalışmak için 47 merkez, astronomik gözlemevleri ve planetaryumlar, Milli Çocuk Sarayı (NDD) ve duyusal engelli öğrencilerin eğitimi ve desteklenmesi için özel okullara (derslik donatımı, ekipmanları, sarf malzemeleri, literatür ve çalışma malzemeleri almak için) verildi.


DİĞER HABERLER