TARİHTE BU HAFTA: 1 - 7 MAYISPazar, 01 Mayıs 2016

TARİHTE BU HAFTA: 1 - 7 MAYIS1 Mayıs 1898:
Bulgaristan'ın Filibe kentinde yaşayan Türkler, hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için Nadas ve Resimsiz Emniyet adlı gazeteleri çıkarmaya başladı.
1 Mayıs 1906: Genç Türkler tarafından çıkarılan Sultan Abdülhamit karşıtı haftalık siyasi Temaşa-ı Efkar adlı gazete günümüzde Bulgaristan sınırları içinde bulunan İslimye yani Sliven'de yayınlanmaya başlandı.

1 Mayıs 1933:
Yahya Hayati tarafından değişik tarihlerde Kırcaali, Kızanlık ve Yambol illerinde Çiftçi Partisi'nin bir organı olarak çıkarılan Birlik adlı gazete Kırcaali'ye bağlı Eğridere'de yayın hayatına başladı.

1 Mayıs 1933:
Türkiye Cumhuriyeti aleyhtarları tarafından çıkarılan Yarın adlı dergi Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yayınlanmaya başladı.

1 Mayıs 1969:
"Tan" isimli gazetenin yayın hayatına başlamasıyla Kosovalı Türkler, uzun yıllar yaşamlarında önemli bir yere sahip olacak gazetelerine kavuşmuş oldular.
2 Mayıs 1903: Osmanlı Devleti'nin Makedonya topraklarında faaliyette bulunan Sırp, Ulah ve özellikle de Rum çeteler karşısında zor durumda kalan Bulgar çeteler, durumu lehlerine çevirmek ve büyük ülkelerin bölgeye müdahalesini sağlayabilmek için Selanik Garnizonuna saldırdı.

4 Mayıs 1278:
Karamanoğlu Mehmet Bey, "Bugünden sonra hiç kimse sarayda, divanda, meclislerde ve seyranda Türk dilinden başka bir dil kullanmaya " diyerek Türkçeyi, devletin resmi dili olarak ilan etti.

4 Mayıs 1980:
Yugoslavya önderi Yosip Broz Tito vefat etti. Tito'nun yetkileri kolektif federal cumhurbaşkanlığına devredildi.

5 Mayıs 1930:
Cenevre'ye Milletler Cemiyetine sunulan bir rapora göre Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı'nda 1919-1930 yılları arasında Müslümanların 12.37'i öldürülmüş, 22.110'u hapsedilmiştir. Ayrıca 6050 ev tahrip edilmiş, 10.452 ev soyulmuştur. Aynı zamanda Müslümanların vakıflarına el konulmuş, okulları kapatılmış, yerel yönetimlere katılmada sınırlamalar getirilmiştir.

6 Mayıs 1928:
Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde, Türklerin hak ve özgürlüklerini savunan, Türkiye'deki devrimleri Bulgaristan Türkleri arasında yaymayı amaçlayan ve Kemalist fikirleri savunan Turan adlı gazete yayın hayatına başladı.

6 Mayıs 1993:
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Srebrenitsa'nın yanı sıra Saraybosna, Tuzla, Jepa, Gorajde ve Bihaç'ı "güvenli bölge" ilan eden 824 Sayılı Kararı aldı. Fakat buna rağmen Srebrenitsa soykırımı Birleşmiş Milletlerin Hollandalı Barış Gücü'nün gözleri önünde gerçekleştirildi.

7 Mayıs 1934:
Türkiye Cumhuriyeti karşıtları tarafından çıkarılan ve Türkiye'ye sokulması yasaklanan Medeniyet adlı gazete Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yayınlanmaya başladı.


DİĞER HABERLER