TARİHTE BU HAFTA: 14-20 ARALIKPazartesi, 14 Aralık 2015

TARİHTE BU HAFTA: 14-20 ARALIK14 Aralık 1905: Feryat isimli gazete Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yayınlanmaya başladı.

14 Aralık 1926: Türklerin milli kültür ve çıkarlarını savunan Tuna Boyu gazetesi Bulgaristan'ın Razgrad kentinde yayınlanmaya başladı.

14 Aralık 1995: 1992-1995 yılları arasında süren Bosna Savaşı'nı sona erdiren Dayton Barış Anlaşması imzalandı.

15 Aralık 1999: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif'in Yunanistan aleyhine açmış olduğu davada, Yunanistan'ı oy birliği ile mahkûm etti.

15 Aralık 1921: Eğitim konularını ele alan, Türkçe çıkarılan çocuklara yönelik Yoldaş adlı dergi Bulgaristan'da, Şumnu'da yayınlanmaya başladı.

16 Aralık 1929: Bulgaristan Çiftçi Partisi'nin Türkler arasında taraftar bulmak amacıyla çıkardığı Birlik gazetesiEğridere'deyayın hayatına başladı.

16 Aralık 1991: Avrupa Topluluğu'ndan Yugoslavya'nın dağılma sürecine onay. Avrupa Birliği "Badinter Komisyonu" hazırladığı bir raporda, Yugoslavya'nın dağılma sürecinde olduğunu belirterek, bağımsızlık ilan eden cumhuriyetlerin tanınacağını duyurdu.

17 Aralık 1273: Mevlana Celaleddini Rumi öldü. Doğumunun 800. yılı olan 2007 UNESCO tarafından dünya Mevlânâ yılı ilan edilen bu ünlü bilginin temel felsefesi "Gel, Gel, ne olursan ol, gel!İster kâfir, ister mecûsî, ister puta tapan ol, gel! Bizim dergâhımız ümitsizlik dergâhı değildir. Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel!" idi.

17 Aralık 1908: İttihat ve Terakki Cemiyeti, II. Meşrutiyet'in ilanından sonra İttihat ve Terakki Fırkası adını aldı. İttihat Terakki'nin Balkanlardaki Türklerin örgütlenmesinde, ulusal bilince ulaşmasında, saldırılara karşı direnme ve mücadelesiyle emperyalizmin bölgesel oyununun bozulmasında büyük rolü bulunmaktadır.

17 Aralık 1919: Bir Türk gazetesi olan Dobruca, günümüzde Bulgaristan sınırları içinde bulunan Romanya'nın Pazarcık ilinde yayın hayatına başladı.

17 Aralık 2005: Brüksel'den Üsküp'e mutlu haber. Avrupa Birliği, müzakerelerin başlama tarihini vermeden Makedonya'nın Avrupa Birliği'ne "aday ülke" statüsünü tanıdı.

18 Aralık 1897: Batılı devletlerin baskısıyla Girit özerk bir eyalet haline getirildi ve başına Yunan Prensi Yorgi vali olarak atandı. Adadaki Türkler bundan böyle Rum çetelerin açık hedefidir.

18 Aralık 1918: Sofya'daki temsilciliklere muhtıra. Bulgar Meclisindeki Batı Trakyalı (Bulgaristan ve Yunanistan Batı Trakyası) 8 Türk Milletvekili, Avrupa devletlerinin Sofya'daki temsilciliklerine verdikleri bir muhtırayla, Türklerin oluru alınmadan Batı Trakya ile ilgili olarak herhangi bir kararın alınmamasını istediler.

19 Aralık 1940: Atina'ya yardım. Türkiye, Alman saldırısına uğramış olan Yunanistan'a 'Kurtuluş' şilebiyle yardım malzemesi gönderdi. Türkiye, Yunan tarihinde "Büyük Açlık" olarak adlandırılan bu dönem boyunca Kurtuluş gemisi ile toplam 3 sefer yaparak Yunan halkına yardım etmeye çalıştı. Ayrıca yine bu dönemde adalardaki Rumların da gıda ihtiyacını Türkiye'nin Ege sahilindeki kasabalardan karşılamasına izin verildi.

19 Aralık 1991: Ayaklanan Hırvatistanlı Sırplar, Krayina bölgesinde bağımsızlık ilan ettiler. "Krayina Sırp Cumhuriyeti" 1995'de Hırvat ordusunun "Fırtına Operasyonu" adını verdiği saldırısına kadar varlığını sürdürdü. Bu saldırı sonucu Krayina yeniden Hırvatistan denetimine geçti. Ayrıca bölgede yaşayan yaklaşık 200 bin Sırp Bosna Hersek ve Sırbistan'a kaçmak zorunda kaldı.

20 Aralık 1522: Rodos fethedildi. Kanûnî Sultan Süleyman, adada kontrolü elinde bulunduran Sen Jan şövalyelerinin, Türk kıyılarına ve gemilerine saldırılarını engellemek için Rodos'u fethetti.

20 Aralık 1683: II. Viyana Kuşatmasının başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, boğularak idam edildi.

20 Aralık 1881: Düyun-u Umumiye kuruldu. Batının Osmanlı'dan alacaklarını tahsil etmek amacıyla Düyun-u Umumiye yani Genel Borçlar İdaresi kuruldu. Böylece Osmanlı Devleti'nin tüm ekonomisi ve ticareti yabancıların eline geçmiş oldu. Düyun-u Umumiye borçlarının son taksiti 1954'de ödendi.

20 Aralık 1931: Turan Cemiyeti tarafından çıkarılan ve Türkiye'deki çağdaşlaşmayı benimseyen gençlik gazetesi İstikbal, Bulgaristan'da; Vidin'de yayınlanmaya başladı.

20 Aralık 1941: Türklere gözdağı.Sırp Çetnik lideriMihailoviç, yayımladığı bir talimatta, Bosna ve Sancak'ta yaşayan Boşnakların ve diğer Müslümanların yok edilmesini, geri kalanların ise Türkiye'ye ve diğer bölgelere sürülmesini emretti.


Diğer Fotoğraflar

DİĞER HABERLER