TARİHTE BU HAFTA: 16 - 22 MAYISSalı, 17 Mayıs 2016

TARİHTE BU HAFTA: 16 - 22 MAYIS16 Mayıs 1878: Rodoplarda yaşayan Türkler, Rus ordusunun ve Bulgar çetelerinin saldırılarına karşı kendilerini korumak amacıyla günümüzde Bulgaristan'ın Kırcaali ve Stanimaka kentleri arasında bulunan Karatarla yani Çerna Niva köyünde Rodop Hükümeti Muvakkatesini yani Rodop Geçici Hükümetini kurdular. Bazı tarihçilere göre söz konusu hükümetin kurulma tarihi 4 Mart 1878'dir.

17 Mayıs 1897: 18 Nisan'da fiilen başlayan savaşta, Ethem Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu, Yunan ordusunu kesin bir yenilgiye uğrattı. Atina, dönemin büyük devletlerinin İstanbul'a baskı yapması sayesinde siyasi ve ekonomik bedel ödemekten kurtuldu.

18 Mayıs 1825: İbrahim Paşa, Navarin'den başlayarak Kalamata ve Tripoliçe şehirlerinin de içinde bulunduğu Mora'nın hemen hemen tamamını isyancıların elinden geri aldı.

18 Mayıs 1972: Bulgaristan Komünist Partisi Merkez Komitesi, Yakoruda ve civarındaki köylerdeki Pomakların her ne pahasına olursa olsun zorla Bulgarlaştırılması ve bu konuda kararlı ve hızlı hareket edilmesi için Cuma-i Bala yani Blagoevgrad parti yönetimine kesin talimat verdi.

18 Mayıs 1990: Batı Trakya'da önde gelen Türk aydınları, müftü seçimlerinin 1920 tarihli ve 2345 sayılı yasaya uygun olarak yapılacak serbest seçimlerle belirlenmesi gerektiğini Yunanistan Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanı'na ilettiler.

19 Mayıs 1919: Mustafa Kemal Samsun'a ayakbastı ve Kurtuluş Savaşını başlattı. Savaş, 9 Eylül 1922'de Yunan ordusunun İzmir'de, yaklaşık 3 yıl önce karaya çıktığı yerden denize dökülmesiyle noktalandı. Zafer Türk ordusunun oldu.

19 Mayıs 1934: Bulgaristan'da faşist bir askeri darbe gerçekleştirildi. Darbeden en olumsuz etkilenen Türkler oldu. Hem askeri yönetim hem de faşist gruplar özellikle Kemalist Turan Derneği ile yayın organlarını hedef seçti. Bazı Türk aydınların yaşamına ve mülklerine yönelik estirilen terör yüzünden on binlerce Türk, Bulgaristan'ı terk etti. Sadece 1934-38 yılları arasında göç ettirilen "aydınların" sayısı 73 bindir.

19 Mayıs 1960: Bulgaristan'da bir grup Türk, sahip oldukları hakları geri almak ve artan baskılar üzerine haklarını savunmak için Varna kentinde, Ahmet Cebeci başkanlığında Bulgaristan Türk Gençlik Teşkilatları Birliği'ni kurdu.

19 Mayıs 1998: Asimilasyon ve soya dönüş uygulamalarına karşı 19 Mayıs 1989'da gerçekleşen direnişin anısına, daha önce gayrı resmi olarak kutlanan 19 Mayıs Cebel Günü, belediye meclisinin aldığı bir karar sonucu ilk defa resmi olarak kutlandı.

20 Mayıs 1897: Romanya'nın Köstence'de kentinde Türkler, milli kimliklerini, haklarını ve kültürlerini korumak ve geliştirmek amacıyla Sadakat adlı gazeteyi çıkarmaya başladı.

20 Mayıs 1945: Bulgaristan'da Türklerin hak ve özgürlüklerini, milli kimliklerini korumak ve sürdürmek amacıyla Embiya Çavuş başkanlığında Bulgaristan Türklerinin Varlığını ve Benliğini Koruma Örgütü kuruldu.

20 Mayıs 1989: Todor Jivkov yönetimi, isim değişikliğine ve asimilasyona karşı gerçekleştirilen direnişi kırmak için hareketin önderi konumundaki Türk aydınlarını sınır dışı etmeye başladı.

22 Mayıs 1929: Günümüzde Bulgaristan sınırları içinde bulunan Romanya'ya bağlı Silistre'de Türkler, milli kimliklerini, haklarını ve kültürlerini korumak ve geliştirmek amacıyla Haksöz adlı gazeteyi çıkarmaya başladı.


Diğer Fotoğraflar

DİĞER HABERLER