TARİHTE BU HAFTA: 2-8 KASIMPazartesi, 02 Kasım 2015

TARİHTE BU HAFTA: 2-8 KASIM2 Kasım 1914: Rusya, Osmanlı devletine savaş ilan etti. Özellikle Kafkasya Cephesinde kanlı çarpışmalar yaşayan iki ülke arasındaki savaş, Rusya'da Bolşevik Devrimi'nin gerçekleşmesiyle son buldu. Rusya'yı savaşın dışına çıkaran yeni rejim, imzaladığı Brest-Litowsk Antlaşması'yla da Kars, Ardahan ve Batum'u Osmanlı Devleti'ne geri verdi.
2 Kasım 1953: Bursa Göçmen Evleri sahiplerine dağıtıldı.
3 Kasım 1909: Girit'te sona doğru. Ada'da 1821'de Yunan isyanına destek vermek için başlayan ve daha sonra emperyalist güçlerin kışkırtmasıyla devam eden Girit sorununda sona yaklaşıldı. Osmanlı Devleti'ni Meriç'in doğusuna atmak isteyen büyük devletler, Babı Ali'den Girit meselesinin kesin olarak çözümlenmesini istedi. Ada'daki egemenliği sadece sözde olan Osmanlı Devleti çok fazla direnemeden, 1912 yılında Girit'i tamamen kaybedecektir.
3 Kasım 1912: Çorlu, Bulgar ordusunun eline geçti.
3 Kasım 1912: Yenice Yunan ordusunun eline geçti.
3 Kasım 1914: İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazı'na büyük bir saldırı başlattı. Rusya'ya yardım götürmek amacıyla boğazlara saldırı başlatan müttefikler umduğunu bulamadı. Türk kuvvetleri karşısında 18 Mart 1918'de büyük bir bozguna uğrayarak geri çekildi.
3 Kasım 1952: Türklerin hak ve hürriyetlerini korumayı amaçlayan HAK YOL adlı gazete Batı Trakya'nın Gümülcine kentinde yayınlanmaya başladı.
4 Kasım 1878: Romen Kralı, Müslümanların ülkenin eşit vatandaşları olduğunu belirtti.
4 Kasım 1912: Kırçova, Sırp ordusunun eline geçti.
5 Kasım 1912: Pirlepe, Sırp ordusunun eline geçti.
5 Kasım 1912: Bulgar yönetimi, Makedonya'nın Ustrumca kentinde bulunan kumandana ve Rum Metropolidi'ne, şehirde bulunan bütün Müslüman göçmen toplumunun zorla Hıristiyanlaştırılması için bir emir gönderdi. Sofya yönetimi aynı yöntemi Batı Trakya'da da izledi. Başta Şahinköy olmak üzere birçok yerleşimdeki Müslümanları zorla Hıristiyanlaştırmaya çalıştı.
5 Kasım 1914: İngiltere, Türkiye'ye yani Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti.
5 Kasım 1937: Günümüzde Bulgaristan sınırları içinde bulunan Silistre'de köylülere yönelik olarak "Çardak" isimli gazete çıkarılmaya başlandı. Türkçe ve Romence olarak yayınlanan gazete "Türk köylüsünün haklarını koruyucu köylü gazetesi" sloganını kendine ilke edinmişti.
5 Kasım 1989: Yunanistan'da anti demokratik uygulama ve baskı. Batı Trakya'da Türk toplumunun önderlerinden Sadık Ahmet seçim bildirilerinde "Türk", "Müslüman Türk", "Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı", Türk Cemaati" sözcüklerini kullandığı gerekçesiyle önce 18 ay hapse mahkûm oldu. Daha sonra, para cezasına çevrilebilir 15 ay ağır hapse mahkûm oldu.
6 Kasım 1912: Tekirdağ, Bulgar ordusunun eline geçti.
6 Kasım 1918: Çanakkale Boğazı, İngiliz ve Fransızlarca işgal edildi. 13 Kasım 1918 İtilaf Devletleri donanmaları ve Yunan savaş gemileri, İstanbul önüne demir attı.
7 Kasım 1918: Trakya-Paşaeli Müdafaa Heyeti Osmaniyesi kuruldu. Sivas Kongresi kararlarını kabul eden dernek daha sonra Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti'ne katıldı. İsmini Trakya-Paşaeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti olarak değiştirdi.
7 Kasım 1919: Yunan Kuvvetleri İskeçe'yi işgal etmeye başladı. Bu gelişme üzerine halk pasif direnişe geçti. İnsanlar, daha önce Yüzbaşı Balkan öncülüğünde alınan karalar doğrultusunda işgali, pencerelerine siyah bayraklar asarak, sokağa çıkmayarak ve işyerlerini açmayarak protesto etti. Ayrıca Batı Trakya Müdafaa Cemiyeti Yunan işgalini Avrupa devletlerine kamuoyuna aksettirdi ve durumu protesto etti.
7 Kasım 1920: Bulgaristan Komünist Partisi'nin görüşlerini Türkler arasında da yaymak amacıyla çıkardığı Ziya adlı gazete, Sofya'da yayınlanmaya başladı.
7 Kasım 1951: Yeni rejim, Türkler arasında da yandaş kazanmak amacıyla Tito'cu adlı gazeteyi Sofya kentinde çıkarmaya başladı.
7 Kasım 2006: Azınlığın hak ve hürriyetlerini savunan ve gazeteci İlhan Tahsin tarafından çıkarılan Ötüken adlı gazete, Batı Trakya'nın Gümülcine kentinde yayınlanmaya başladı. Gazete 5 Ocak 2007'den itibaren Birlik adıyla yayın hayatına devam etti.


DİĞER HABERLER