TARİHTE BU HAFTA: 20 - 26 HAZİRANPazartesi, 20 Haziran 2016

TARİHTE BU HAFTA: 20 - 26 HAZİRAN20 Haziran 1926: Arap harfleriyle basılan ve 1931'den itibaren Türkiye aleyhinde bir tutum takınan Dostluk adlı gazete Sofya'da çıkarılmaya başladı.

20 Haziran 1941: Sırp hukukçu Stevan Molyeviç tarafından "Homojen Sırbistan" isimli memorandum hazırlandı. Molyeviç'e göre Sırpların, Yugoslavya içinde yönetici millet konumunda olma hakları bulunmaktaydı.

21 Haziran 1931: Bulgaristan'da yapılan genel seçimlerde, Türklerin de desteklediği Naroden Blok yani Milli Blok seçimi kazandı. Ne var ki Türklerin beklentilerinin aksine, bu hükümetin iktidarı döneminde de Türklere yönelik baskı ve saldırılar aynı şekilde devam etti.

21 Haziran 1958: Bulgaristan Komünist Partisi Politbürosu, Türk okullarıyla Bulgar okullarının birleştirilmesi kararını aldı. Böylece Bulgaristan'da anlaşmalarla elde edilen özel Türk okulları ve Türkçe eğitimi de ortadan kalkmış oldu.

23 Haziran 1877: 24 Nisan'da Osmanlı Devleti'ne savaş ilan Rusya harekete geçti. Rus ordusunun Dobruca ovası boyunca güneye doğru ilerlemesi sonucunda yüz binlerce Türk yaşamını yitirdi, çok daha fazlası da yerini yurdunu terk etmek zorunda kaldı.

24 Haziran 1645: İstanbul'dan 348 harp ve nakliye gemisiyle hareket

eden Osmanlı ordusu, Girit Adası'na çıktı.
24 Haziran 1854: Çarlık Rusya'sı ordularının, savaş meydanını terk ederek geri çekilmesiyle Silistre zaferi kazanıldı.

24 Haziran 1928: Lozan Antlaşmasıyla Yunanistan sınırları içinde kalan Gümülcine'deki Türkler, Türkiye'deki çağdaşlaşma ve modernleşme fikirlerini Batı Trakya'da yaşayan insanlar arasında da yaymak amacıyla Gümülcine Ümit Türk Gençleri Kulübü adlı derneği kurdu. Daha sonra bu kulüp ile Gümülcine Türk Gençler Kulübü'nün 11 Eylül 1938'de birleşmesiyle "Gümülcine Türk Gençler Birliği" ortaya çıktı.

26 Haziran 1877: Rus ordularının Bulgaristan'ın Ziştovi kentine girmeleri üzerine Plevne, Niğbolu ve Tırnova'daki insanlar da yerini yurdunu terk etmek zorunda kalanlara katıldı.

26 Haziran 1877: Tuna'yı geçen "Don Kazak Süvari Tümeni" emir üzerine Müslüman ahalinin elindeki silahları toplayıp Bulgarlara dağıttı.

26 Haziran 1919: Bulgaristan'da, Türklere din adamı yetiştirecek olan Nüvvap okulunun açılması kararı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.


DİĞER HABERLER