TARİHTE BU HAFTA: 21 - 27 MARTPazartesi, 21 Mart 2016

TARİHTE BU HAFTA: 21 - 27 MART21 Mart 1800 Korfu adasında Osmanlıya bağlı Cezayir-i Seba Cumhuriyeti'ni kuruldu. Bu gelişme en olumsuz etkisini Osmanlı Devleti'nde gösterdi. Yönetimde bulunan, bundan dolayı moral bulan ve özgüvenleri yerine gelen Yunan isyancılar, daha sonra Mora'da ayaklanma başlattılar.

21 Mart 2001 Yunanistan sınırları içinde bulunan Batı Trakya'da, bölgede yaşayan Türk kadınının sorunlarının dile getirilmesine yardımcı olmak ve çözümüne katkıda bulunmak amacıyla Rodop İli Türk Kadınları Külttür Derneği kuruldu.

22 Mart 1829 Londra'da düzenlenen konferansta bir araya gelen başta İngiltere, Rusya ve Fransa olmak üzere Avrupa devletleri Yunanistan'ın bağımsızlığını kabul ettiler. 1832'de de bu oldubittiyi Osmanlı Devletine zorla kabul ettirdiler.

22 Mart 1968 Türkiye ile Bulgaristan arasında göç antlaşması imzalandı. Antlaşmaya göre, 1952 yılına kadar Türkiye'ye göç edenlerle yakın akrabalık bağları olanlar anavatana gelebilecekti. 1969'da başlayan 1978'de son bulan antlaşma sonucu yaklaşık 130 bin insan Türkiye'ye göç etti.

24 Mart 1886 İmzalanan İstanbul protokolü ile Osmanlı Devleti, merkezi Filibe olan Şarki Rumeli Vilayeti'nin Bulgaristan tarafından ilhak edilmesini kabul etti. Emperyalizmin hedefi şimdi, Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda kalan son toprak parçası olan Makedonya'dır.

24 Mart 1999 NATO, Kosova'daki Sırp saldırılarının sürmesi ve Batı Temas Grubu'nun anlaşma taslağının reddedilmesi üzerine, Yugoslavya'ya karşı 78 gün süren hava harekâtı başlattı.

26 Mart 1913 Edirne, Şükrü Paşa komutasında gerçekleştirilen ve 6 ay süren kahramanca bir direnişten sonra Bulgar kuvvetlerinin eline geçti.


Diğer Fotoğraflar

DİĞER HABERLER